UPS - teknologi, regelverk og praktiske løsninger

  • tirsdag 24.november kl. 09:00
  • Sluttidspunkt: 24.nov. kl. 16:00
  • Sted: Scandic Nidelven, Trondheim
  • Arrangør: Tavleforeningen

  • Pris: 5300 kr
  • Medlemspris: 4400 kr
  • Info / påmelding

Kravet til sikker strømforsyning og stabilt nett øker stadig og avbruddsfrie strømforsyninger (UPS) brukes i økende grad i mange typer elektriske installasjoner. Når statiske UPS’ er blir beskrevet som avbruddsfri strømforsyning, vil det være flere ulike forhold å ta hensyn til.

Målgruppe

Kurset retter seg hovedsakelig mot
• tavlebyggere
• elektroinstallatører
• konsulenter
• industribedrifter

Om arrangementet

Statiske UPS’ er har avansert teknologi. Produkter fra ulike leverandører har varierte løsninger, og regelverket gir klare prinsipielle føringer for utførelsen i installasjonen generelt og i tavlene spesielt. Bruk av statisk UPS i anlegg krever særskilt kompetanse for den prosjekterende, elektroinstallatøren og tavlebyggeren. De endeli

Del |