UPS - teknologi, regelverk og praktiske løsninger

  • tirsdag 11.juni kl. 09:00
  • Sluttidspunkt: 11.juni kl. 16:00
  • Sted: Clarion Hotel Air, Stavanger
  • Arrangør: Norsk Eltavleforening
  • Varighet: 1 dag

  • Pris: 5300,- kr
  • Medlemspris: 4750,- kr
  • Språk: Norsk
  • Info / påmelding

Kravet til sikker strømforsyning og stabilt nett øker stadig og avbruddsfrie strømforsyninger (UPS) brukes i økende grad i mange typer elektriske installasjoner. Når statiske UPS’ er blir beskrevet som avbruddsfri strømforsyning, vil det være flere ulike forhold å ta hensyn til.

Statiske UPS’ er har avansert teknologi. Produkter fra ulike leverandører har varierte løsninger, og regelverket gir klare prinsipielle føringer for utførelsen i installasjonen generelt og i tavlene spesielt. Bruk av statisk UPS i anlegg krever særskilt kompetanse for den prosjekterende, elektroinstallatøren og tavlebyggeren. De endelige løsningene må koordineres med produktleverandørenes teknologiske prinsipper. 

Del |