UIA batterileder crop

Batteri Agder-prosjektet skal arbeide på tre områder

Universitetet i Agder har tilsett leiar for batterisatsinga

Førsteamanuensis Johannes Landesfeind startar som fagleg sjef for Batteri Agder-prosjektet ved Universitet i Agder 1. januar 2022. – Eg ser fram til å etablere ei sterk forskingsgruppe. I samarbeid med industrien i Noreg skal vi utvikle, byggje og produsere batteri. Saman med den sterke kompetansen UiA har innan mekatronikk, gir det UiA eit unikt høve til å levere relevant batteriforsking, seier Johannes Landesfeind (33).

Frå nyåret får han ansvaret for å samle batterikompetansen ved Universitet i Agder (UiA) i ei eiga forskingsavdeling, Batteri Agder-prosjektet. Fakultet for teknologi og realfag ved UiA har planlagt at avdeling skal tilsetje fire professorar og tre forskarar. I tillegg skal dei knyte til seg seks stipendiatar, anten doktorgradsstipendiatar eller post-doktor-stipendiatar.

UiA har allereie gjennomført fleire forskingsprosjekter om batterihandtering. Det er òg etablert eit godt samarbeid med Morrow Batteries og andre bedrifter i regionen.

Tverfagleg utdanning og forsking

Batteri Agder-prosjektet skal arbeide på tre område.

For det første skal UiA ved den nye avdelinga halde fram sitt samarbeid Morrow Batteries og andre bedrifter.

For det andre skal Landesfeind og hans kollegaer planleggje eit bachelor-studium i batteri-teknologi saman med Universitetet i Stavanger. Dei to universiteta har nemleg søkt om midlar til dette hos Noregs forskingsråd og deira satsing Kapasitetsløft.

Og for det tredje ser den nytilsette fagleiaren fram til å setje i gang nye forskingsprosjekt.

– Eg ser fram til å få ei forskingsgruppe raskt på plass og starte opp med nye forskingsprosjekt. Når Batteri Agder-prosjektet har fått den administrative organiseringa på plass, gler eg meg til å sjå framstega i dei vitskapelege prosjekta, som jo er den morosame biten, seier han.

Industriell og akademisk erfaring

Landesfeind var ferdig med si eiga doktorgradsavhandling for tre år sidan. Forskinga dreidde seg mellom anna om å finne ut korleis ein skal byggje litium-batteri som let seg lade fortare enn dagens batteri.

Landesfeind kjem frå stillinga som forskar innan batteriutvikling hos elektroverktøy-produsenten Hilti (Liechtenstein). På anlegget deira i Kaufering (Tyskland) arbeidde han med å utvikle litium-ion-batteri.

Dekanen ved UiAs Fakultet for teknologi og realfag er glad for at den faglege leiaren for Batteri Agder-prosjektet har både industriell og akademisk erfaring.

– Den doble erfaringa var viktig for oss den gongen vi utvikla forsking omkring mekatronikk i samarbeid med olje- og leverandørindustrien i landsdelen. Og det vert like viktig for oss no når vi skal utvikle forsking og kompetanse om litium-ion-batteri i samarbeid med industrien, seier Michael Rygaard Hansen, dekan ved UiAs Fakultet for teknolo

Phoenix Cathrine crop

Ny funksjon hos Phoenix Contact

Cathrine Hammerlund har i over 3 år jobbet med kundeservice i Phoenix Contact og nå går hun inn i en ny rolle i selskapet. Hammerlund skal fremover ta over rollen som innkjøpsansvarlig (Purchase & Planner) og skal hente inn varer fra morselskapet i Tyskland. Rollen innebærer å følge opp innkjøp, justere prognoser og vurdere lagerføring av varer i samråd med de enkelte produktansvarlige.

les mer...
UIA batterileder crop

Universitetet i Agder har tilsett leiar for batterisatsinga

Batteri Agder-prosjektet skal arbeide på tre områder

Førsteamanuensis Johannes Landesfeind startar som fagleg sjef for Batteri Agder-prosjektet ved Universitet i Agder 1. januar 2022. – Eg ser fram til å etablere ei sterk forskingsgruppe. I samarbeid med industrien i Noreg skal vi utvikle, byggje og produsere batteri. Saman med den sterke kompetansen UiA har innan mekatronikk, gir det UiA eit unikt høve til å levere relevant batteriforsking, seier Johannes Landesfeind (33).

les mer...
Matek Kjetil crop

Matek-Samson Regulering AS styrker teknisk stab

Gusfre var med på å bygge den siste REC-fabrikken på Herøya

Kjetil Gusfre er ansatt som service teknikker hos Matek-Samson Regulering AS. Gusfre tok fagbrev som automattiker i år 2000. Var blant annet med når plattformen ringhorne ble bygget i Tønsberg. 

les mer...
Phoenix Pia crop

Phoenix Contact rekrutterer internt til nyopprettet salgsrolle

Har tidligere jobbet med salg og kundeservice

Phoenix Contact AS har gleden av å ønske Pia Martinsen velkommen i en nyopprettet rolle som Sales Coordinator. Phoenix Contact er i vekst og vi ser behovet for en koordinerende rolle i salgsavdelingen. Stillingenskalbidra inn i teamet med salgsstøtte, og sørge for god flyt innad i avdelingen og eksternt mot kunder, samt bidra til økt kundetilfredshet.

les mer...