Tilsyn og vurdering av eltavler

  • tirsdag 02.april kl. 09:00
  • Sluttidspunkt: 03.april kl. 16:00
  • Sted: Quality Hotel Olavsgaard
  • Arrangør: Norsk Eltavleforening
  • Varighet: 2 dager

  • Pris: 9600,- kr
  • Medlemspris: 8500,- kr
  • Språk: Norsk
  • Info / påmelding

Tilsyn, vurdering og vedlikehold av elektriske anlegg er viktig for elsikkerheten. Her har anleggseierne og tilsynsmyndighetene et viktig ansvar og det er behov for kvalifisert fagpersonell for gjennomføring av tilstandskontroller og vurderinger. Forskrifter og normer gir føringer for hvilke kompetanse fagpersonell skal ha og hvilke metoder og kontrollpunkter som gjelder.

Tavlene er viktige og vitale deler av et elektrisk anlegg og inneholder koblingsutstyr, kontrollorganer og beskyttelsesutstyr som skal ivareta sikkerheten i installasjonen over tid. De skal utføres i samsvar med gjeldende produktnormer og ha verifiserbare karakteristiske data som er tilpasset de aktuelle nett- og driftsforhold.

Tavleforeningen erfarer at fagpersonell ofte mangler spesialkompetanse for vurdering av sikkerhetsnivået i tavler og at eksisterende normer ikke legger tilstrekkelig vekt på tilstandskontroll av tavlene som utstyr.  

Del |