Phoenix tillegg crop

Drift av opptil tre tilleggsmoduler på hver kontroller

Tilleggsmoduler for PLCnext-kontrollere som kan plasseres på venstre side

Erfaringene viser at kravene som stilles i løpet av et prosjekt eller i applikasjonens livssyklus, endrer seg. I tillegg til nedlasting i etterkant av funksjoner fra PLCnext Store tilbyr det åpne økosystemet PLCnext Technology fra Phoenix Contact nå også en pluggbar løsning: Et system for plassering på venstre side utvider PLCnext Control med funksjoner som ikke inngår i standardspekteret for ytelse. Spesifikt kan kontrolleren AXC F 2152 dermed utvides med én Expansion-modul, og kontrolleren AXC F 3152 kan utvides med to Expansion-moduler.

Hvis støttet antall tilleggsmoduler ikke er tilstrekkelig, tilrettelegges det med Expansion-modul AXC F XT EXP for drift av opptil tre tilleggsmoduler på hver kontroller.

Expansion-modul AXC F XT ETH 1TX tilrettelegger for funksjonen til et Ethernet-grensesnitt. Med egen MAC-adresse sørges det for at nettverk kan implementeres på en måte der de er komplett fysisk adskilt fra hverandre. Som Interbus-master er en av mange fordeler ved modulen AXC F XT IB at den tilrettelegger for fortsatt drift av foreliggende systemer i Interbus-baserte applikasjoner. Modulen AXC F XT PB er en Profibus-master som utveksler data både syklisk (DP V0) og asyklisk (DP V1) med opptil 125 Profibus-enheter. Modulen AXC F XT SPLC 1000 fungerer som sikkerhetsrettet kontroller opptil SIL 3, som kan tilkobles opptil 32 Profisafe-Devices. Med Expansion-modul AXC F XL ML 1000 kan en PLCnext Control av type AXC F 3152 suppleres med en Coral Edge-TPU for behandling av KI-applikasjoner.

Ettersom modulene som er plassert på venstre side, kommuniserer med kontrolleren via PCIe, kan det standardiserte grensesnittet også benyttes av enheter fra tredjepart. Til tross for de forskjellige funksjonene har tilleggsmodulene en enhetlig konfigurering. Når en modul plugges inn, verifiserer Engineeringen om korrekt Firmware-versjon ble benyttet, og sender om nødvendig ut en detaljert feilmelding. Expansion-modulene gjør PLCnext Control dermed til en egnet løsning for tilnærmet alle applikasjoner.

Pepperl F191 crop

Økonomisk RFID-løsning med IO-Link og høy ytelse

F191 IO-Link er et helt nytt RFID Lese/skrivehode fra Pepperl+Fuchs med innebygd IO-Link kommunikasjon. Det nye Lese/skrivehodet er beregnet for leseavstander opp til 1 meter.

les mer...
Fortescue Henning Vellene_Egil Hogna crop

Norconsult prosjekterer nytt grønt ammoniakkanlegg for Fortescue Future Industries

Skal utvikle et produksjonsanlegg med en mulig kapasitet på 300 megawatt

Fortescue Future Industries har inngått avtale med Norconsult om prosjekteringen av et produksjonsanlegg for grønn hydrogen og grønn ammoniakk i Svelgen. Fortescue Future Industries (FFI), et datterselskap av det australske selskapet Fortescue, har besluttet at deres Holmaneset-prosjekt skal videreføres.

les mer...
Goodtech Hauge crop

Sterk avslutning på året for Goodtech

Vi har initiert mange endringer i 2022 for å rigge oss for fremtiden

Goodtech presenterer fredag 24. februar en god avslutning på året med solid marginvekst, og leverer i tillegg nok en strategisk viktig milepæl ved salget av organisasjonen på Åland. Konsernet rapporterer samtidig om en økning i EBITDA for den videreførte virksomheten fra 10,9 MNOK i 2021 til 28,9 MNOK i 2022 (+165%).

les mer...
Phoenix plug crop

Pluggforbindere for automatisert produksjon

Kan også velge fra et høyt antall individuelle merkinger

Den nye, krympebaserte ledning-til-kort-pluggforbinderserien Connexis for kabelkonfeksjoneringer fra Phoenix Contact optimaliserer automatisert produksjon og sørger slik for tempo og presisjon ved kretskortpluggforbindelsen.

les mer...