What is the winning formula for a successful 2021-1 crop

Avanserte robotikk, sikre leverandørkjeder og bærekraftig produksjo

Teknologitrender i 2021

Avanserte robotikk, sikre leverandørkjeder og bærekraftig produksjon er stikkordene. Nød, som ordtaket sier, er mor til oppfinnelser. I 2020 måtte industrien håndtere konsekvensene av en global pandemi, uforutsigbare markeder og politisk ustabilitet i tillegg til vanlige produksjonsutfordringer. Som for eksempel behovet for å utvikle bærekraftig produksjonsløsninger.

I White Paperet vi publiserer her gis det en oversikt over tre sektorer der utfordringene i 2020 har gitt nye muligheter for 2021. Hver måned sporer Oxford English Dictionary de 25 mest brukte søkeordene i Oxford språkområde. Ikke overraskende har 2020 blitt bokstavelig talt definert av COVID19, med begreper som pandemi, karantene og lockdown i hver måned. Men hvordan har produsentene svart på nedgangen og dysterheten i 2020? Industrien har vist seg å være ikke bare å være motstandsdyktig mot utfordringene. Den har også klar til å tilpasse seg forholdene med innovative løsninger. Som et resultat kan det vise seg at strategier som foretakene utviklet for å holde seg flytende i 2020 kan bli den vinnende formelen for et vellykket 2021.

Last ned hele rapporten nedenfor.

How Industry is Using Cloud crop

Hvordan utnytter industrien nye data teknologier

Sammenligning av 2021-undersøkelsesdata om industriell sky-, edge- og fog-databehandling med en lignende 2019-undersøkelse viser hvordan pandemien forandrer industriens bruk av disse teknologiene.

les mer...
Whitepaper - How to Specify a Corrosion or Erosion Monitoring Sy

Hvordan spesifisere et korrosjons- eller erosjonsovervåking system

Online korrosjons- og erosjonsovervåkingssystemer er raskt i ferd med å bli industriens vanligste praksis innen olje og gass for å overvåke strukturer. De riktig overvåkingssystem vil levere kvaliteten og frekvensen av integritet målinger i sanntid til arbeidsplassen til de som trenger informasjonen for å operere anlegget mest mulig optimalt.

les mer...
Sensor_WhitePaper_crop

Best praksis for instrumentering

Sensorer omdanner et fysisk fenomen til ett målbart elektrisk signal. Noen sensorer reagerer ikke naturlig på skiftende fysiske fenomener og krever derfor signalbehandling. Før sensorsignalet kan digitaliseres, vil signalet muligens kunne trenge ekstra utsyr for å gi et signal kan benyttes.

les mer...
machine-automation kingstar crop

Økt krav til kundetilpasset produksjon

Med den økende etterspørselen etter kundetilpassede produkter og deres livssyklus blir kortere og kortere, må kontrollere og produksjonsutstyr kunne tilpasses og skaleres. Maskiner må være designet for modularitet, og kontrollere må kunne støtte forskjellige versjoner av produksjonsutstyr.

les mer...