Tavleskolen Modul 2

05.04.22 - 07.04.22

Informasjon

Tavleskolen Modul 1 og 2 er et opplæringsprogram som inneholder informasjon om tavlemontøryrket, tavlemarkedet og tavleprodusentenes rolle, i tillegg til aktuelle faglige,
praktiske og teoretiske temaer som er viktige for utdanning av tavlemontøren som selvstendig elektrofagarbeider. Siden tavlefaget er et regelstyrt elektrofag, har kurset sterkt fokus på
forskrifter og normer som til enhver tid skal ligge til grunn i tavlemontørens daglige arbeid og for tavler som produseres, repareres eller vedlikeholdes.

Målgruppe

Tavleskolen Modul 1 og 2 er et opplæringstilbud som hovedsakelig er beregnet for Vg3-opplæring i bedrift eller i skole.
Kursene er i tillegg godt egnet for praksiskandidater som vil ta fagprøven som privatist etter minimum fem års praksis.
Tavleskolen anbefales også til kompetanseutvikling og oppfrisking av kunnskap for etablerte tavlemontører eller hjelpearbeidere med praksis innen tavleproduksjon.

  • Nyansatte lærlinger og hjelpearbeidere med kompetanse tilsvarende Vg2 Automatisering eller Elenergi
  • Vg3-opplæring i bedrift eller i skole
  • Praksiskandidater som vil ta fagprøven som privatist etter minimum fem års praksis
  • Kompetanseutvikling og oppfrisking av kunnskap for etablerte tavlemontører eller hjelpearbeidere med praksis innen tavleproduksjon
Del |