Tavlenormen - NEK 439

  • tirsdag 14.mai kl. 09:00
  • Sluttidspunkt: 14.mai kl. 16:00
  • Sted: Quality Hotel Olavsgaard
  • Arrangør: Norsk Eltavleforening
  • Varighet: 1 dag

  • Pris: 5300,- kr
  • Medlemspris: 4750,- kr
  • Språk: Norsk
  • Info / påmelding

NEK 439 Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer

Bakgrunn
Tavlenormen NEK 439 inneholder viktige dokumenter for alle som produserer tavler for bygg- industri- eller maskinanlegg
og danner basis for all produksjon av lavspenningstavler. Kunnskap om normen er også nødvendig for alle som
prosjekterer, beskriver eller bestiller elektrotavler for dedikerte formål.
Både NEK 400 og NEK EN 60204 (Maskiners elektriske utrustning) stiller krav om at elektriske lavspenningstavler og kanalskinnesystem skal være bygget i henhold til NEK 439. Normen utgjør derfor også et viktig kontraktsmessig underlag
for bestilling av tavler og sikrer at leveransen er i samsvar med nasjonale og internasjonale krav.
Leveranser av elektriske tavler kommer inn under forskrift om elektrisk utstyr (FEU). Produsent skal utforme, dokumentere
og verifisere tavlen i samsvar med NEK 439 for å tilfredstille forskriftens sikkerhetskrav. Tavleprodusenter må derfor benytte NEK 439-serien til å gjøre dette. Den som anskaffer/prosjekterer elektriske lavspenningstavler eller kanalskinnesystem må imidlertid pgså kjenne til innholdet i NEK 439 for å spesifisere tavlen korrekt.

Del |