Tavlenormen – NEK 439 Lavspenningstavler og kanalskinnesystemer

 • tirsdag 17.oktober kl. 09:00
 • Sluttidspunkt: 17.okt. kl. 12:30
 • Sted: Online
 • Arrangør: Tavleforeningen
 • Varighet: 1 dag

 • Pris: 4 900,- kr
 • Medlemspris: 4 400,- kr
 • Språk: Norsk
 • Info / påmelding

Om Tavlenormen NEK 439

Tavlenormen NEK 439 inneholder viktige dokumenter for alle som produserer tavler for bygg- industri- eller maskinanlegg og danner basis for all produksjon av lavspenningstavler. Kunnskap om normen er også nødvendig for alle som prosjekterer, beskriver eller bestiller elektrotavler for dedikerte formål. Både NEK 400 og NEK EN 60204 (Maskiners elektriske utrustning) stiller krav om at elektriske lavspenningstavler og kanalskinnesystem skal være bygget i henhold til NEK 439.

Målgruppe

Kurset retter seg mot planleggere, prosjekterende og utførende hos

 • Tavlebyggere
 • Installatører
 • Konsulenter
 • Industri
 • Maskinbyggere
 • Autonmasjonsbedrifter og andre som bygger styretavler
Del |