Tavleløsninger ved flere strømkilder og håndtering av N-leder

 • tirsdag 19.mars kl. 09:00
 • Sluttidspunkt: 19.mars kl. 16:00
 • Sted: Quality Hotel Olavsgaard
 • Arrangør: Norsk Eltavleforening
 • Varighet: 1 dag

 • Pris: 5300,- kr
 • Medlemspris: 4750,- kr
 • Språk: Norsk
 • Info / påmelding

Krav, teori og viktige prinsipper for

 • løsninger ved flere strømkilder
 • kravene om ubrutt N-leder
 • valg av vern og frakoblingsutstyr
 • vernteori

Bakgrunn
For at tavler skal kunne tilpasses de aktuelle nettsystemene og kravene i installasjonsnormen NEK 400, trenger tavleprodusenter i tillegg inngående kjennskap til nettsystemenes egenskaper, hvordan de håndteres i tavleløsningene og hvordan brytere og vern skal velges og dimensjoneres for å gi nødvendig beskyttelse mot feil i de utgående kretser. Spesielt viktig er dette i dagens elektriske anlegg som stadig oftere har flere eller alternative strømkilder som solcelle-paneler, generatorer eller UPS-utstyr. NEK 400 gir føringer for krav til installasjonen og løsninger i tavlene. Som utstyrsleverandør må tavleprodusenter kjenne de oppdaterte kravene slik at de blir kjent med rammebetingelsene for eget utstyr.

Del |