SIL GL del 2 (2022)

  • tirsdag 08.mars kl. 09:00
  • Sluttidspunkt: 10.mars kl. 16:00
  • Sted: Stavanger
  • Arrangør: NFEA
  • Varighet: 3 dager

  • Pris: 17500 kr
  • Medlemspris: 15500 kr
  • Språk: Norsk
  • Info / påmelding

Bakgrunnen for SIL del 1 og 2 er at Norsk Olje og Gass publiserer retningslinjen for anvendelse av IEC 61508/11 på norsk
kontinentalsokkel. Denne retningslinjen er referert til i Petroleumtilsynets regelverk, som en akseptabel måte å oppfylle kravene i regelverket på.

I IEC 61508/11 stilles det blant annet krav til kompetanse hos de som jobber med systemene i hele livsløpet. Denne kursserien fra NFEA tar sikte på å bidra til å høyne denne kompetansen hos alle parter.

Del |