SIL GL del 1

  • tirsdag 22.januar kl. 09:00
  • Sluttidspunkt: 23.jan. kl. 16:00
  • Sted: Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger
  • Arrangør: NFEA
  • Varighet: 2 dager

  • Pris: 9000,- kr
  • Medlemspris: 8000,- kr
  • Språk: Norsk
  • Info / påmelding

Den ny-reviderte retningslinjen vil bli brukt i undervisningen.

Dette kurset er for personer som arbeider med drift, vedlikehold, modifikasjon og krav/spesifikasjon av sikkerhetskritiske systemer i olje/gass industrien og i landbasert industri. Kurset er rettet mot sikkerhetsstandardene IEC 61508 og IEC 61511 og dekker teknisk sikkerhet generelt.  Den ny-reviderte retningslinjen ”070 Guidelines for the Application of IEC 61508 and IEC 61511 in the petroleum activities on the continental shelf ” vil bli brukt i undervisningen.

Retningslinjen “Application of IEC 61508 and IEC 61511 in the Norwegian Petroleum Industry” som er ment som en hjelp for å tilpasse og forenkle anvendelsen av disse standardene, vil bli brukt i undervisningen. I IEC 61508/11 stilles det blant annet krav til kompetanse hos de som jobber med systemene i hele livsløpet. Kursserien til NFEA tar sikte på å bidra til å høyne denne kompetansen hos alle som arbeider med sikkerhetskritiske systemer.

Del |