Ex automasjon crop

Bidrar til å heve kompetansenivået og sikrer en felles standard

Sertifiserer flest personer i verden

Da Trainor begynte å snuse på IECEx sin internasjonale sertifiseringsordning for personellkompetanse (CoPC) i 2014 var det uten anelse om at de i løpet av få år skulle være selskapet som står for klart flest sertifiseringer på verdensbasis.

Et løft for personellkompetanse og sikkerhet

Sertifiseringsordningen er en viktig internasjonal satsning for Trainor. – Et internasjonalt system for å sikre personellkompetanse er helt i tråd med våre verdier og det ansvaret vi opplever for å bedre sikkerheten i Ex-områder. Ex-bransjen er global, med aktører som opererer i flere land og med personell fra alle verdenshjørner. En felles ordning for sertifisering av personell som jobber i Ex-områder bidrar til å heve kompetansenivået og sikrer en felles standard på tvers av landegrenser, fremholder Thorén. En IECEx CoPC-sertifisering krever mye av kandidatene, og kandidater som blir sertifisert har etter eget ønske utvidet og oppdatert sin kompetanse i forkant av eksamen. En slik global heving av kompetanse vil føre til færre feil ved arbeider i Ex-områder, mindre driftsstans og betydelig reduksjon i sannsynligheten for ulykker. Arbeidsgivere verden over kan være trygge på at IECEx-sertifisert personell har den nødvendige kompetanse, noe som på sikt medfører en betydelig kostnadsreduksjon under nybygg, drift og vedlikehold.

FN har via sin UNECE-divisjon formelt godkjent IECEx, inkludert CoPC-ordningen, som verdens beste praksis og den anbefalte modellen å bruke for alle land ved regulering av Ex-feltet. Denne FN-anbefalingen gjenspeiles i FNs "Common Regulatory Objective Publications (CRO)".

Sertifiserer flest i verden, fra sertifiseringsentre i 5 land

Siden sertifiseringsordningen IECEx CoPC trådte i kraft i 2010 har i overkant av 2000 personer blitt sertifisert. Det har gått langsomt, men mye tyder på at tallene nå er på vei opp, godt hjulpet av norske Trainor Certification. - Hittil i 2018 har vi sertifisert 171 personer, det klart høyeste antallet av alle sertifiseringssentrene i CoPC-systemet, forteller Thorén. Korea troner på topp med 97 sertifiseringer, etterfulgt av Norge med 42. Resten fordeler seg på Vietnam, Myanmar og India. Thorén mener at med økt fokus på internasjonale standarder og sertifiseringsordninger, er dette bare starten. - Det ligger an til betydelig flere sertifiseringer ved samtlige av våre lokasjoner i årene som kommer, hevder han, og vektlegger at det i enkelte selskap er signalisert behov for sertifisering av opp mot 50 000 personer. - Når de banker på døren, skal vi stå klare, lover Thorén.

Ifølge IECEx spiller sertifiseringsenterne en viktig rolle i å fremme IECEx CoPC-ordningen. - Formålet med IECEx CoPC-ordningen er å gjøre verden til et tryggere sted og å bruke prinsippene for overensstemmelsesvurdering for å gi arbeidsgivere og andre tillit til at personell som arbeider i eller nær farlige områder som inneholder eksplosiv atmosfære, har blitt uavhengig sertifisert som kompetent til å gjøre det i henhold til verdens beste praksiskrav. Sertifiseringssenterne (ExCB’s) er viktige partnere av IEC og leverandører til industrien. Lokal tilstedeværelse og tilgjengelighet fra aktive og fremtidsrettede ExCB’s i markedet er avgjørende for sertifiseringsordningens vekst, sier Chris Agius, Executive Secretary i IECEx.

Internasjonale samarbeidspartnere

Tilgjengelighet er et nøkkelord for vekst. Trainor har det siste året kvalitetssikret og knyttet til seg samarbeidspartnere flere steder i verden som på vegne av Trainor Certification arrangerer CoPC-eksamener for lokale kandidater. Det er fortsatt Trainor Certification som utsteder og retter alle eksamener og som tar den endelige sertifiseringsbeslutningen. I India er Karandikar Laboratories godt i gang, mens Capeserve i Malaysia er i oppstartsfasen for sitt «Assessment Centre» og de er forventet godkjent i nær fremtid. I Korea samarbeider Trainor med selskapet Kiqus, i tillegg til alle sertifiseringer som gjøres av Trainor selv. Flere selskap på flere lokasjoner har meldt sin interesse for å bli såkalt «Outsourced Assessement Centres» for Trainor. – Vi kan ikke greie å sertifisere alle alene. Derfor ønsker vi velkommen flere aktører som ønsker å jobbe aktivt for å promotere IECEx personellsertifisering. Potensielt er det hundre tusener av Ex-personell verden over som kan og bør sertifiseres, sier Thorén.

Bør bli standard i alle land

Ex-arbeid utføres på mange områder i samfunnet, både nasjonalt og internasjonalt. Foruten Olje- og energiindustrien regnes eksempelvis også gruvedrift, bensinstasjoner, kjemiske prosessanlegg, sykehusoperatører, fly-gjennvinning og hangarer og rengjøringsanlegg som eksplosjonsfarlige områder. Også arbeid knyttet til kornhåndtering, trebearbeiding og lettmetallsarbeid hvor metallstøv og fine partikler kan forekomme, regnes som Ex-arbeid. De største oljeselskapene og installasjonseierne setter i økende grad IECEx CoPC som krav til de som skal jobbe for seg. - Selv om mange sitter på gjerdet hva angår å sette sertifiseringen som standard for alle sine ansatte, ser vi en tendens til at store selskap i olje og gass sektoren stiller krav om IECEx CoPC-sertifisering for oppdrag som settes til underleverandører, sier Thorén. Det er også flere store selskap verden over som vurderer å bruke IECEx CoPC som standard for sine ansatte, for å dokumentere kompetanse. – Det er jo dette som er målet vårt, sier Thorén – at IECEx CoPC blir en standard i alle land. Det vil gjøre det enklere, sikrere og billigere for alle i bransjen, avslutter han.

Morrow Batteries products crop

Morrow og Optimeering skal utvikle AI-drevet software

Kraftproduksjonen må til enhver tid tilpasses forbruket

Det norske cleantech-selskaper Morrow Batteries ASA (Morrow) og Optimeering AS har undertegnet en intensjonsavtale om sammen å utvikle AI-drevet automasjonsprogramvare for kortsiktige kraftmarkedsoperasjoner.

les mer...
AMNYTT 01 2023 kolasj crop

AMNYTT 01 2023 er publisert

Endelig er det offentlig fastslått at det grønne skifte vil kreve med elektrisk kraft enn dagens system kan produsere. En rekke fagfolk og representanter har i lang tid etterlyst økt satsing på produksjon av elektrisk kraft her i landet. 

les mer...
FORSYNINGSSIKKERHET crop

Forsyningssikkerhet avgjørende for å lykkes med elektrifisering av Norge

Har utarbeidet tre råd for hvordan man kan sikre kontroll på forsyningssikkerhet

Sjefforsker Gerd Kjølle i SINTEF mener vi må ligge i forkant på forsyningssikkerhet for å lykkes med elektrifisering av Norge. Digitalisering av kraftsystemet vil bidra til viktige løsninger.

les mer...
PROpartner---Kompetanse_m crop

JFKnudtzen blir Weidmüller PROpartner

Vil forenkle planlegging, forenkle produksjon, forenkle ‘klar-til-installasjon’

Hvilken verdi gir dette kundene til PROpartner distributøren. JFKnudtzen tilbyr bred kompetanse, for å gi kunden de beste løsningene på behovene.

les mer...