Water_Treatment crop

Målet er å digitalisere og analysere data for å optimalisere operasjonell drift

Samarbeider for dekarbonisering

Alfa Laval og Schneider Electric vil digitalisere og analysere data for å forbedre Alfa Lavals driftseffektivitet. De to selskapene vil utvikle Alfa Lavals veikart for utvidet bruk av fornybar energi, et viktig skritt i Alfa Lavals vei mot å bli karbonnøytral innen 2030 i hele verdikjeden.

Schneider Electric, som i februar ble anerkjent som verdens mest bærekraftige selskap i 2021 av Corporate Knights, og Alfa Laval, en ledende global leverandør av produkter og løsninger for varmeoverføring, separering og væskehåndtering, kunngjorde nylig at selskapene har utvidet partnerskapsavtalen sin. Målet er å digitalisere og analysere data for å optimalisere Alfa Lavals operasjonelle effektivitet:

- Å oppnå vårt mål om karbonnøytralitet vil kreve innsats i hele forsyningskjeden og tettere samarbeid med våre kunder, leverandører og samfunnene vi opererer i, sier Mikael Tydén, Executive Vice President, Head of Operations i Alfa Laval.

- Vi har sluttet oss til Exponential Roadmap Initiative for å få støtte til å installere energieffektive løsninger. Vår utvidede partnerskapsavtale med Schneider Electric er en annen konkret aktivitet for å nå 1,5 ° C -scenariet som er satt i Paris-avtalen.

Partnerskapet begynte i 2019 med mål om å digitalisere Alfa Lavals energiinfrastruktur. Fangst av energiforbruksdata på tvers av virksomheten resulterte i identifisering av energieffektiviseringsprosjekter og tiltak for å redusere energiforbruk og kostnader på tvers av eiendommene, land og regioner.

Energieffektivitet er en av hovedfaktorene for å nå Paris-avtalens mål, ettersom det kan levere mer enn 40 prosent reduksjon av klimagassutslipp i løpet av de neste 20 årene, ifølge International Energy Agency.

I neste trinn vil de to selskapene utvikle Alfa Lavals veikart for utvidet bruk av fornybar energi og bytte fra naturgass til andre grønne alternativer. Alfa Laval har satt seg som mål å bli karbonnøytral i hele verdikjeden innen 2030, og dette samarbeidet er et viktig skritt mot å realisere denne ambisjonen.

- Tiden er inne for å ta klimatiltak på alvor, spesielt i lys av rapporten fra FNs klimapanel (IPCC) som ble sluppet ut i august, sier Philippe Diez, Partner Sustainability Business Division Europe, i Schneider Electric.

- Det er en ære å kunne samarbeide med Alfa Laval fordi de tar skrittet videre fra strategi og planlegging til implementering for å oppnå karbonnøytralitet i hele verdikjeden.

Mer informasjon på alfalaval.com.

Ignition IEC crop

Ignition - Nå med IEC 61850 MMS Driver

IEC 61850 er en Ethernet-basert kommunikasjonsstandard som brukes i kraftindustrien. Standarden definerer en felles modell for sømløs automatisering i kraftsystemer.  

les mer...
Knut Andreas Myklbust-Vårvang Lillehammer kommune crop

Lillehammer kommune stopper vannlekkasjer på drikkevannsnettet raskere med ny teknologi

Lillehammer kommune har fått et nytt verktøy i kampen mot lekkasjer på vannledningsnettet. Det nye systemet fra Guard Automation hjelper oss med å oppdage lekkasjer tidligere, og ikke minst med å avgrense lekkasjesøk, sier Knut Andreas Myklebust-Vårvang.

les mer...
CACTUS T bane crop

Overvåker T-banesporet på Lambertseter stasjon

Metoden som ble valgt gir en kontinuerlig overvåking av sporet

Cautus Geo overvåker T-banesporet på Lambertseter stasjon der OBOS skal bygge boliger. – Det handler om sikkerhet for reisende og togene, sier Svein-Ole Sjøtun i Sporveien. 200 sensorer er fordelt på 150 meter SAA-setningsslange og 3-aksiale tilt-sensorer. De overvåker hver minste endring på sporet. Slik har det vært siden desember.

les mer...
963534188

Utvider partnerskap om nettverk og Edge computing

Skal bistå bedrifter med digital transformasjon

Kyndryl og Nokia har inngått en global treårsavtale om felles utvikling og leveranser av private LTE- og 5G-tjenester og Industri 4.0-løsninger. Selskapene skal blant annet etablere en innovasjons-lab i North Carolina i USA der det skal utvikles sikre løsninger og tjenester som konvergerer IT og OT for bedrifter.

les mer...