Rømt oppdrettsfisk kan være historie

Rømt oppdrettsfisk kan være historie Vi har tatt miljø- utfordringen til oppdrettsnæringa på alvor, og har konstruert ett overvåkingssystem som kan gi rømningssikre oppdrettsmerder.
Sier oppfinner og gründer Åge Skagen i Skagen Engineering om sitt nyutviklede og patentsøkte overvåkingssystem, som kan bidra til å få full kontroll på rømning fra oppdrettsmerdene. Systemet ”skanner” systematisk hele oppdrettsnota, på jakt etter skader og rifter. Skader i oppdretts- nøtene kan da oppdages på ett så tidlig tidspunkt, at det ikke er noen fare for rømming.

Systemet bruker avansert kamerastyring, noe som muliggjør at kameraene systematisk kan følge not veggen i horisontale og/ eller vertikale baner igjennom hele nota, på søk etter skader.

Andre miljøvennlige og viktige oppfinnelser for oppdrettsnæringa, fra Skagen Engineering;
Er ett nyutviklet og miljøvennlig system som kan forhindre for svinn og for knus ute i oppdretts- merdene. Dette systemet kan også egne seg i værharde strøk, og kan også fjernstyres ifra land.
Ett fjernstyrt forspreder system kan gjøre dette mulig. I vind og strømrike farvann kan denne fjernstyres motstrøms, til man finner den optimale fôringsposisjonen. Fisken rekker da å spise opp fôret før strømmen ellers lett har kunnet tatt deler av fôret og ført det ut av nota. Kameraene følger fôringsprosessen nøye, og vil kunne bidra til å finne den optimale plasseringen av forspreder. Dette systemet vil dermed kunne gi en meget presis og kontrollerbar fôring.

Systemet åpner også for fjernstyrt fôring etter overflatefôrings - prinsippet. Samt at det kan overflødiggjøre manuelt arbeid, så som handfôring av nylig utsatt småfisk, som ofte står langs not veggen den første tiden etter utsett. Den fjernstyrte forsprederen kan nå posisjoneres dit hvor fisken til enhver tid står, og fôre den derifra. Systemet kan også bidra til å hindre spredning av lus.

Ellers har vi utviklet ett miljøvennlig vaskesystem, for rengjøring av sider og bunner i oppdretts- nøter som står i sjøen, uten bruk av ROV. Fungerer etter samme prinsipp som for overvåkingssystemet som er beskrevet ovenfor. Kan gi mindre stress og økt fiskevelferd.Alle prosesser i ovennevnte systemer kan til enhver tid dokumenteres gjennom lagring av data. Nyttig dokumentasjon ved rømming, forsikringssaker, intern- kontroll, offentlige myndigheter mv.

Oppgraderer Toughfix-serien

IKM Instrutek presentere en oppgradering av ToughPIX II, et Ex-kamera utviklet av CorDEX som et direkte resultat av tilbakemeldinger fra kunder.

Les mer

ATEX-godkjent multidisplay

Sigum's multidisplay DFON, produsert av Baumer i Danmark er nå ATEX-godkjent. DFON displayet kan brukes på enhver 4-20 mA kilde f.eks. fra trykk, nivå, temperatur, turtall, eller mengdetransmittere.
Les mer

Nøyaktighet på ±0,10%

Emerson Process Management introduserer målere for gass densitet og spesifikk gravitasjon. Micro Motion er kjent som ledende på leveranser av flowmåling av typen Coriolis.
Les mer

Portabel hybrid mengdemåler

Sigum AS lanserer Dynasonics® DXN, en portabel hybrid mengdemåler som kan benyttes etter Doppler eller transittid-prinsippet. Dette gir stor fleksibilitet med hensyn til bruksområde og medier.
Les mer