Ventil 3 crop

Vi har ikke hatt driftsstans eller noen form for driftsproblemer

Robust konstruksjon gir lang levetid

Når det gikk om lag 20 år før kunden tok kontakt med leverandøren for å diskutere vedlikeholdsopplegg og mulig utskiftingsprogram, er det nærliggende å si at utstyret er godt konstruert. I tillegg er valg og spesifisering av komponenter utført på en faglig god måte.

Valleråsen renseanlegg i Porsgrunn er i ferd med å gjennomføre et vedlikeholds- og oppgraderingsprogram for sine ventiler.

- Vi har ikke hatt driftsstans eller noen form for driftsproblemer med ventilene fra Keystone som ble installert da nyanlegget var ferdig i 1997, forteller Johan Ahlfors til AMNYTT. Ahlfors er driftsoperatør i Valleråsen renseanlegg i Porsgrunn, og ifølge ham selv en altmuligmann i anlegget. Han kjenner derfor alle sider ved drift og vedlikehold i Valleråsen. Etter drøye 20 års drift forventet vi at det muligens kunne komme noen driftsforstyrrelser, så vi besluttet å vedlikeholde ventilene. De aktuelle ventilene, totalt 48 stykker, blir stort sett operert en gang i døgnet. I et annet prosessavsnitt i anlegget blir ventiler operert opp til 12 ganger i døgnet, på grunn av rengjøringsprosedyrer. Disse ventilene er det utført vedlikehold på siste året. Det er erfaring fra dette arbeidet som ble brukt i planleggingen av vedlikeholdet som nå utføres.

Les hele artikkelen her.

Ignition IEC crop

Ignition - Nå med IEC 61850 MMS Driver

IEC 61850 er en Ethernet-basert kommunikasjonsstandard som brukes i kraftindustrien. Standarden definerer en felles modell for sømløs automatisering i kraftsystemer.  

les mer...
Knut Andreas Myklbust-Vårvang Lillehammer kommune crop

Lillehammer kommune stopper vannlekkasjer på drikkevannsnettet raskere med ny teknologi

Lillehammer kommune har fått et nytt verktøy i kampen mot lekkasjer på vannledningsnettet. Det nye systemet fra Guard Automation hjelper oss med å oppdage lekkasjer tidligere, og ikke minst med å avgrense lekkasjesøk, sier Knut Andreas Myklebust-Vårvang.

les mer...
CACTUS T bane crop

Overvåker T-banesporet på Lambertseter stasjon

Metoden som ble valgt gir en kontinuerlig overvåking av sporet

Cautus Geo overvåker T-banesporet på Lambertseter stasjon der OBOS skal bygge boliger. – Det handler om sikkerhet for reisende og togene, sier Svein-Ole Sjøtun i Sporveien. 200 sensorer er fordelt på 150 meter SAA-setningsslange og 3-aksiale tilt-sensorer. De overvåker hver minste endring på sporet. Slik har det vært siden desember.

les mer...
963534188

Utvider partnerskap om nettverk og Edge computing

Skal bistå bedrifter med digital transformasjon

Kyndryl og Nokia har inngått en global treårsavtale om felles utvikling og leveranser av private LTE- og 5G-tjenester og Industri 4.0-løsninger. Selskapene skal blant annet etablere en innovasjons-lab i North Carolina i USA der det skal utvikles sikre løsninger og tjenester som konvergerer IT og OT for bedrifter.

les mer...