RobotForum 2021

01.09.21 - 02.09.21

Roboter kan spille en nøkkelrolle for lønnsom og effektiv produksjon i Norge

Velkommen til NFEA og Norsk Industri sin årlige teknologi-konferanse!

RobotForum er et nytt navn på en ‘gammel’ konferanse i regi av Norsk Industri og NFEA. Industrien i Norge stilles stadig overfor økede krav til effektivisering og lønnsomhet. En løsning i så henseende er økende grad av automatisering og introduksjon av roboter.  Dette er møteplassen dersom du lurer på hvordan du skal komme i gang med din robotløsning, sjekke ut hva som er mulig og hva andre produsenter har fått til. Her møter du leverandører og integratører. Øk din kompetanse om denne teknologien.

Del |