Pepperl profinet gateway crop

Remote I/O gateway med Profinet

Når du vil modernisere med PROFINET samtidig som du ønsker å gjenbruke eksisterende analoge sensorer og betjeningsenheter, er PROFINET-gatewayene enhetene fra Pepperl+Fuchs løsningen.

LB/FB PROFINET-gatewayene er begge laget for IIoT-applikasjoner innen prosessautomasjon. Ved å bruke PROFINET og HART IP samtidig sendes prosessdata og enhetsstatus til styresystemet via den samme forbindelsen i sanntid. PROFINET-gatewayene forhindrer nedetid ved å sørge for nettverksstabilitet for kritiske applikasjon. Med to Ethernet-interfacer og integrert MRP (Media Redundancy Protocol) er de nye PROFINET-gatewayene dessuten perfekt for å konfigurere ringnettverk med høy tilgjengelighet. Når det er nødvendig, starter redundansstyreren automatisk rekonfigurasjon av nettverket og sørger for kommunikasjon for segmenter som ikke er berørt av svikten. LB/FB PROFINET-gatewayene er designet for bruk i Ex-område og har også en rekke sertifiseringer for marint bruk.

Freyr CQP 2 (1) crop

Automasjon og digitale tvillinger gir superrasjonell batteriproduksjon

Siemens og FREYR kunngjorde på Hannover-messen et strategisk partnerskap for bærekraftig batteriproduksjon med bruk av automatiserings- og digitaliserings teknologi. Selskapene vil forene krefter gjennom hele prosessen fra batteridesign til automatisering av produksjonslinjene.

les mer...
AMNYTT 03 2023 kolasj crop

AMNYTT 03 2023 er publisert

Det er enighet i politisk miljø og i industrien om at produksjonen må omstilles. CO2 utslippet må reduseres. Bruk av fornybar energi må økes. For de fleste industrielle aktører innebærer det omstilling til mer bruk av elektrisk kraft, som er produsert fra vann, vind eller sol. Når dette er sagt slutter enigheten mellom politisk og næringsmessige interesser.

les mer...
Omron Flow Autonomy crop

Programvarepakke med optimert AMR-applikasjonskonfigurasjon

OMRON har nå lansert Fleet Operations Workspace (FLOW) Core 3.0-programvare. Den kraftige plattformen utvider bruksområdet til autonome, mobile roboter (AMR) i OMRONs LD- og HD-serier og forenkler AMR-adopsjon og flåtestyring. Integrerbare sporingsfunksjoner og ytelseskontroll.

les mer...
Norsk Titanium - Ignition_3D-printer crop

Scada-systemet som er modent, frempå – og med masse muligheter

Primæroppgaven hans er å programmere maskinens PLSer, for dernest å lede utviklingen av Ignition. – Den største flaskehalsen er at jeg har vært alene med alle oppgavene, sier Jon Forbord. Han er en av tre automasjonsingeniører hos Norsk Titanium. De har ansvaret for hvert sitt felt hos Norsk Titanium, og en av Forbords oppgaver er å styre Scada-systemet Ignition

les mer...