Promag W  DN 0 008

Er særlig egnet til installasjon i trange rom

Promag W med full åpning

Verdens første elektromagnetiske mengdemåler uten krav til rett-strekk ved innløp/utløp med ±0,5% garantert maks. unøyaktighet og «full bore». Promag W, full bore (ingen innsnevring gjennom målerøret), fra Endress+Hauser kan leveres i «0 rettstrekkversjon».  den eneste av sitt slag i verden: maksimal nøyaktighet uten krav til rette rørstrekk ved innløp/utløp.

I vann- og avløpsvannindustrien er høy målenøyaktighet uunnværlig for optimal prosesstyring. En rekke påvirkningsfaktorer, for eksempel et sammensveiset rørledningsnettverk eller hindringer i røret, forårsaker flowturbulens som igjen påvirker nøyaktigheten.

Fordeler

  • Beste måleytelse uavhengig av flowprofiler
  • Den første og eneste elektromagnetiske flowmåleren uten inn- og utløpsstrekk (0 x DN) og ingen målerørsbegrensning (restriksjonsfritt), og dermed uten trykktap
  • Perfekt løsning for installasjon der plassen er begrenset, f.eks. på skids, særlig etter bend, obstruksjoner og andre turbulensgenererende hindringer i røret

Promag W serien mengdemålere med alternativet «0 rettstrekk» måler med høy nøyaktighet (±0,5 %). De er særlig egnet til installasjon i trange rom, for eksempel på skids, siden måleren er uavhengig av rettstrekk før og etter. Dermed kan Promag W enkelt håndtere ofte forekommende strømvirvler nedstrøms for hindringer som rørbend, obstruksjoner, påbygging på rørveggen, fremstikkende pakninger eller forskjellige innvendige diametere. Takket være utførelsen uten restriksjoner er det ingen trykktap.

Innovativ målesignalanalyse

Det nye og innovative målekonseptet Promag W (0 x DN) har flere måleelektroder for flowregistrering. Dette gir en vesentlig høyere tetthet av målte data enn en standard måler. Sammen med avansert signalanalyse er pålitelige måleresultater mulig også for strømvirvler.

Fleksibelt anlegg uten trykktap

Tidligere når det oppsto flowforstyrrelser, måtte man enten følge de anbefalte inn-/utløpslengdene eller bruke en strømningsretter for å få en jevn strømprofil. Tilstrekkelig lange, rette rørstrekk er imidlertid ofte ikke til stede, og begrensninger forårsaker trykktap sammen med høyere energiforbruk og kostnader til pumpedrift.
Med det nye alternativet «0 x DN rettstrekk» kan pålitelige måleverdier, fleksibel installasjon og kostnadseffektiv drift nå enkelt kombineres.

Giverteknologi for sømløs systemintegrasjon

Promag W kan kombineres med forskjellige givere: som en kompaktmåler eller med i eksternversjon med opptil 4 inn- og utganger. De er kompromissløse når det gjelder ytelse og nøyaktighet. Den digitale signalbehandlingen starter i den intelligente sensoren og er grunnlaget for en pålitelig, nøyaktig måling. Full tilgang til alle måledata, herunder diagnostiske data samlet inn med Heartbeat Technology, er alltid mulig via digital dataoverføring eller inn- og utganger.

For mer informasjon se video: https://youtu.be/GqviGtWQmas

Goodtech Hauge crop

Goodtech leverer styringssystemer til nytt moderne renseanlegg i Hokksund med høye miljøambisjoner

Øvre Eiker kommune bygger nytt renseanlegg i Hokksund med utvidede renseegenskaper og har valgt NCC som entreprenør for utbyggingen. Goodtech bistår med programmering av styringssystemer, samt leveranse av elektrodokumentasjon, gassdetektorer og hardware med planlagt ferdigstillelse i løpet av 2025.

les mer...
Ignition IEC crop

Ignition - Nå med IEC 61850 MMS Driver

IEC 61850 er en Ethernet-basert kommunikasjonsstandard som brukes i kraftindustrien. Standarden definerer en felles modell for sømløs automatisering i kraftsystemer.  

les mer...
Knut Andreas Myklbust-Vårvang Lillehammer kommune crop

Lillehammer kommune stopper vannlekkasjer på drikkevannsnettet raskere med ny teknologi

Lillehammer kommune har fått et nytt verktøy i kampen mot lekkasjer på vannledningsnettet. Det nye systemet fra Guard Automation hjelper oss med å oppdage lekkasjer tidligere, og ikke minst med å avgrense lekkasjesøk, sier Knut Andreas Myklebust-Vårvang.

les mer...
CACTUS T bane crop

Overvåker T-banesporet på Lambertseter stasjon

Metoden som ble valgt gir en kontinuerlig overvåking av sporet

Cautus Geo overvåker T-banesporet på Lambertseter stasjon der OBOS skal bygge boliger. – Det handler om sikkerhet for reisende og togene, sier Svein-Ole Sjøtun i Sporveien. 200 sensorer er fordelt på 150 meter SAA-setningsslange og 3-aksiale tilt-sensorer. De overvåker hver minste endring på sporet. Slik har det vært siden desember.

les mer...