CHRISTIAN AHRENS - KOELN

Utvikler felles tilbud innen måle- og automatiseringsteknologi

Partnerskap for smart produksjon

Endress+Hauser og Deutsche Telekom fremmer industridigitalisering med 5G-nettverk for universitetsområder. Med sine campusnettverk tilbyr Deutsche Telekom en infrastruktur for morgendagens smartfabrikk. Sammen med partnere fra industrien vil Europas største telekommunikasjonsselskap utvide sitt 5G-økosystem for industrien ytterligere.

Innen prosessautomatisering samarbeider Deutsche Telekom nå med Endress+Hauser. Målet med samarbeidet er å utvikle felles tilbud innen måle- og automatiseringsteknologi for prosessindustrien. Dette omfatter integrering av måleinstrumenter og tilbehør til neste generasjon mobilkommunikasjonsnettverk og digitale tjenester som er basert på dem. Begge selskaper har undertegnet en intensjonsavtale og arbeider nå med en koordinert tidsplan.

Måleinstrumenter med mobilkommunikasjonsmodul

Endress+Hauser er en av de første produsentene til å utstyre sine feltenheter med mobilkommunikasjonsmoduler og koble eksisterende installasjoner til 5G-nettverk via nyutviklede HART-gatewayer. På denne måten kan mange instrumenter overføre en mengde prosess- og enhetsdata parallelt og i sanntid. Disse kan for eksempel brukes i skyanvendelser for forebyggende vedlikehold av prosessanlegg.

Campusnettverk åpner andre signalbane

"I tillegg til de faktiske måleverdiene registrerer våre instrumenter en mengde informasjon fra prosessen og om sensoren", sier Matthias Altendorf, konsernsjef i Endress+Hauser. "muliggjør 5G-campusnettverket også en signalbane nr. to som er uavhengig av anleggets styresystem og dermed gjør det mulig å utnytte dette potensialet. Dette gjør det mulig å knytte verdikjeder tettere sammen over selskapsgrenser og gjøre industriprosesser mer effektive"

Sterke partnere for smart produksjon

"Å bygge et komplett 5G-økosystem for industrien vil øke tempoet i industridigitaliseringen", forklarer Claudia Nemat, medlem av Deutsche Telekoms ledergruppe for teknologi og innovasjon. "Vi gleder oss til å samarbeide med renommerte og erfarne partnere".

I tillegg til partnerskapet med nettverksleverandør Ericsson samarbeider telekommunikasjonsselskapet nå også med E&K Automation, en produsent av førerløse transportsystemer, og Konica Minolta, som blant annet tilbyr AR-briller.

Ignition IEC crop

Ignition - Nå med IEC 61850 MMS Driver

IEC 61850 er en Ethernet-basert kommunikasjonsstandard som brukes i kraftindustrien. Standarden definerer en felles modell for sømløs automatisering i kraftsystemer.  

les mer...
Fortescue Henning Vellene_Egil Hogna crop

Norconsult prosjekterer nytt grønt ammoniakkanlegg for Fortescue Future Industries

Skal utvikle et produksjonsanlegg med en mulig kapasitet på 300 megawatt

Fortescue Future Industries har inngått avtale med Norconsult om prosjekteringen av et produksjonsanlegg for grønn hydrogen og grønn ammoniakk i Svelgen. Fortescue Future Industries (FFI), et datterselskap av det australske selskapet Fortescue, har besluttet at deres Holmaneset-prosjekt skal videreføres.

les mer...
Goodtech Hauge crop

Sterk avslutning på året for Goodtech

Vi har initiert mange endringer i 2022 for å rigge oss for fremtiden

Goodtech presenterer fredag 24. februar en god avslutning på året med solid marginvekst, og leverer i tillegg nok en strategisk viktig milepæl ved salget av organisasjonen på Åland. Konsernet rapporterer samtidig om en økning i EBITDA for den videreførte virksomheten fra 10,9 MNOK i 2021 til 28,9 MNOK i 2022 (+165%).

les mer...
963534188

Utvider partnerskap om nettverk og Edge computing

Skal bistå bedrifter med digital transformasjon

Kyndryl og Nokia har inngått en global treårsavtale om felles utvikling og leveranser av private LTE- og 5G-tjenester og Industri 4.0-løsninger. Selskapene skal blant annet etablere en innovasjons-lab i North Carolina i USA der det skal utvikles sikre løsninger og tjenester som konvergerer IT og OT for bedrifter.

les mer...