Vannkom med Cla-Val crop

Ssikker VA-bransje er sentralt i et moderne samfunn

Optimaliserer mot VA-bransjen

Med 123 års industriell erfaring organiserer J.S.Cock AS seg for økt satsing mot vann- og avløpsbransjen. Selskapet er allerede en velrennomert leverandør av ventiler og instrumentering til olje, gass, maritim og landbasert industri. Nå forventes det store vekstmuligheter for firmaet i VA-bransjen, både innen kommunale anlegg og infrastrukturprosjekter.

Gode referanser

– Avfallsdeponiet på Grønmo ble nedlagt i 2007 og formelt avsluttet i juni 2019. Det er gjennomført tiltak for å minimere mengden forurenset vann og oppgradere uttaket av deponigass for å redusere klimagassutslippene fra deponiet. I tillegg skal det til små mengder med deponigass for å skape eksplosjonsfarlige forhold. I 2018 kom det på plass et komplettsystem for automatisk overvåking levert av J.S.Cock, inkludert aktuerte ventiler, PLS (programmerbar logisk styring) styreskap og kommunikasjon. Den største utfordringen var tilpasningen til eksisterende installasjoner. For å kunne levere komplettinstallasjonen samarbeidet J.S.Cock med elektroinstallasjonsfirmaet Solberg Elektro. – «Den nye løsningen er helautomatisert, så jobben nå er mye enklere. Alt jeg trenger å gjøre er å trykke på en knapp», forteller overingeniør Wioletta Worona fra avfallsdeponiet på Grønmo. «Vi kan følge trender på diverse parametere, som gir oss mye mer informasjon over prosessene og forhold i deponiet. Det er også mulighet til å fjernstyre en del ting fra PC-en. På Grønmo avfallsdeponi var ventilene vi brukte før tunge å åpne og stenge, så det gikk mye tid og krefter til å endre sigevannsretningen», forteller en fornøyd Worona.

Driftspersonellet i vann og avløpsetaten i Oslo kommune har svært god driftserfaring og kompetanse. Resultatet er at vitale driftskomponenter holder i mange år. I Skullerud vannbehandlingsanlegg har de ventiler med tilhørende aktuatorer som har 25 års driftstid, og bli vedlikehold slik at det forventes nye 25 år i drift. Forutsetningen er at leverandøren av dette utstyret, som er J.S.Cock, evner å utføre service og vedlikeholdsarbeid med topp kvalitet. – Vi hadde en luftdreven aktuator som måtte få nytt pakningssett, forteller funksjonsleder Per Erik Jørgensen. For å holde anlegget i drift måtte servicen utføres svært raskt. Vårt personell demonterte aktuatoren, som så ble sendt til J.S.Cock. De omprioriterte sine ressurser og utførte servicen raskt og effektivt. Nye pakninger kom rakt på plass og aktuatoren kunne settes i drift etter kort tid. – Nå regner vi med at utstyret kan fungere i nye 25 år. Oslo vann og avløp er meget godt fornøyd med J. S.Cocks oppfølging, sier Jørgensen.

Topp kvalitet og målrettet arbeid

Administrerende direktør i J.S.Cock, Tobias Cock, er aktivt engasjert i utviklingen av den nye strategien mot VA-sektoren. Han påpeker at en sikker VA-bransje er sentralt i et moderne samfunn. For å sikre høy oppetid må kvaliteten på de tekniske installasjoner være bra. Fires det på kravene til kvalitet av enkeltkomponenter, vil det straffe seg i det lange løp. Enten med kostbare utskiftninger til kvalitetsprodukter eller høye vedlikeholdskostnader. – «Vi er eneforhandler av CLA-VAL-ventiler», forteller Cock. «Denne produsenten leverer ventiler av ypperste kvalitet og tilbyr bransjen den beste garanti på sine produkter. Da Clayton-ventilen ble utviklet, satte den en ny industriell standard.»

– «Vi vet vi må være tålmodige», sier Anders Moen som er ansatt for å lede den nye satsingen til J.S.Cock. «Målet er å bygge oss opp til å bli en sentral aktør i dette segmentet. Nå jobber vi med å finne gode samarbeidspartnere og lære oss hvordan hele leveranseprosessen fungerer i denne bransjen.» Som referansene viser er ikke J.S.Cock helt ukjent med VA-sektoren. Så langt er det levert produkter til en rekke anlegg, og selskapet har svært god kompetanse fra prosjekter med ventiler, instrumentering og pumper til andre industrielle sektorer.

– «Kunnskap og kompetanse fra leveranser til andre bransjer som offshore og industri er grunnlaget for satsingen mot VA», sier Cock og Moen. Selskapet har høy kompetanse innen alle aktuelle produktområder og oppfølging av krevende kunder. «Et fortrinn J.S.Cock har vært bevisst på å utvikle», sier daglig leder, «er å være leveringsdyktig. For det første har vi lagerhold som møter behovet hos kundene. Og for det andre har vi tilstedeværelse, slik at vi raskt kan følge opp sluttbrukerne. Vi vil tilby VA-bransjen de samme raske leveranser som vi gjør til andre sektorer.»

Utvikler portefølje og organisasjon

Det er arbeidet målrettet for å bli en solid partner i VA-bransjen. For det første er produktporteføljen systematisk utvidet for å dekke bransjens behov. Et godt eksempel er samarbeidet med ovennevnte ventilprodusent CLA-VAL, en internasjonalt anerkjent produsent hvis satsingsområder er blant annet vann- og avløpssektoren. CLA-VAL har fulgt digitaliseringstrenden og er ledende innen elektronisk kontroll og overvåking av ventiler.

For det andre videreutvikles organisasjonen for å kunne møte kravene VA-bransjen stiller. Moen er utdannet elektroingeniør med bred erfaring fra prosjektledelse innen industri. Han har blant annet vært ansvarlig for planlegging av store terminaler for drivstoffdistribusjon. I tillegg kommer et viktig organisatorisk grep med integreringen av selskapet Inline Prosess. Denne anerkjente aktøren innen instrumentering leverte en rekke løsninger til VA-bransjen før den ble kjøpt opp av J.S.Cock i 2015. De ansatte fra tidligere Inline Prosess har blitt en viktig del av satsingen mot VA-sektoren.

Optimaliserer hele verdikjeden

– «Mye av arbeidet i fremtiden vil bestå i å finne de riktige samarbeidspartnere», forteller Moen. «Internt er vi nå godt organisert for å møte behovene, da vi har erfaring med store leveranser fra andre industrisektorer og har vist at vi er et meget kompetent og erfarent selskap. Videre har vi en produktportefølje som dekker VA-bransjen. Men skal vi bli en partner som leverer mer enn bare produkter, må vi ha gode samarbeidspartnere som vi kan vokse og lære sammen med. Læringskurven er bratt, men vi ser at målsettingene våre er realistiske. Vi skal bli i stand til å levere større prosjekter og sammen med partnere bli en totalleverandør». Det gjelder også installasjonsarbeidet (for eksempel elektroinstallasjon) som J.S.Cock ikke har intern kompetanse til. – «Dersom kunden ikke har en foretrukket kontrollsystemleverandør, samarbeider vi med en anerkjent produsent», forteller Cock.

– «Vi ønsker å bli en naturlig del av VA-bransjen. I tillegg til å videreutvikle produktporteføljen og inngå partnerskap, ser vi at utvikling av kontaktnett er viktig», sier Moen. «Vi ser verdien i organisasjonen VVP, VA og VVS produsentene.» Medlemmer i denne organisasjonen er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS-materiell.

 

engineering-design 200.jpgCla Val 200.jpgjsc-oslo 200.jpg

Produkter & Tjenester                 Les mer om CLA-VAL                     Mer om J.S.Cock AS

 

Ignition IEC crop

Ignition - Nå med IEC 61850 MMS Driver

IEC 61850 er en Ethernet-basert kommunikasjonsstandard som brukes i kraftindustrien. Standarden definerer en felles modell for sømløs automatisering i kraftsystemer.  

les mer...
Knut Andreas Myklbust-Vårvang Lillehammer kommune crop

Lillehammer kommune stopper vannlekkasjer på drikkevannsnettet raskere med ny teknologi

Lillehammer kommune har fått et nytt verktøy i kampen mot lekkasjer på vannledningsnettet. Det nye systemet fra Guard Automation hjelper oss med å oppdage lekkasjer tidligere, og ikke minst med å avgrense lekkasjesøk, sier Knut Andreas Myklebust-Vårvang.

les mer...
CACTUS T bane crop

Overvåker T-banesporet på Lambertseter stasjon

Metoden som ble valgt gir en kontinuerlig overvåking av sporet

Cautus Geo overvåker T-banesporet på Lambertseter stasjon der OBOS skal bygge boliger. – Det handler om sikkerhet for reisende og togene, sier Svein-Ole Sjøtun i Sporveien. 200 sensorer er fordelt på 150 meter SAA-setningsslange og 3-aksiale tilt-sensorer. De overvåker hver minste endring på sporet. Slik har det vært siden desember.

les mer...
963534188

Utvider partnerskap om nettverk og Edge computing

Skal bistå bedrifter med digital transformasjon

Kyndryl og Nokia har inngått en global treårsavtale om felles utvikling og leveranser av private LTE- og 5G-tjenester og Industri 4.0-løsninger. Selskapene skal blant annet etablere en innovasjons-lab i North Carolina i USA der det skal utvikles sikre løsninger og tjenester som konvergerer IT og OT for bedrifter.

les mer...