new york

Vil utgjøre mer enn 40 prosent av reduksjonen i klimagassutslipp

Økt bruk av høyeffektive motorer og frekvensomformere kan redusere det globale strømforbruket med 10%

ABB har publisert en studie som kvantifiserer et betydelig energieffektiviserings-potensial i industri og infrastruktur ved å benytte høyeffektive elektromotorer og frekvensomformere. ABB oppfordrer myndigheter og industrien til å akselerere bruken av slik teknologi for å motvirke klimaendringene. I følge International Energy Agency (IEA) står industrien for 37 prosent av det globale energibruket mens bygninger står for rundt 30 prosent.

Selv om de fleste er skjult for offentligheten, er elektriske motorer og frekvensomformere som optimaliserer driften av dem – på plass i nesten alt som er bygget av mennesker. De driver et bredt spekter av applikasjoner som er grunnleggende for vår moderne livsstil, fra pumper til vannforsyning og avløp, fremdriftssystemer for transport, til kompressorer og vifter på klimaanlegg i bygninger.

Motor- og frekvensomformerteknologi har utviklet seg svært raskt det siste tiåret, og gir oppsiktsvekkende energieffektivitet med dagens innovative design. Imidlertid er det i dag et betydelig antall industrielle, elektrisk motordrevne systemer i drift – cirka 300 millioner globalt - som er ineffektive eller bruker mye mer strøm enn nødvendig, noe som resulterer i stort energisvinn.

Uavhengig forskning anslår at hvis disse systemene ble erstattet med optimalisert, høyeffektivt utstyr, kan det globale strømforbruket reduseres med opptil 10 prosent. Dette vil igjen utgjøre mer enn 40 prosent av reduksjonen i klimagassutslipp som er nødvendig for å oppnå klimamålene for 2040 som ble etablert i Parisavtalen.

- Industriell energieffektivitet, mer enn noen annen utfordring, er den største muligheten for å begrense klimaendringene. Det er egentlig verdens usynlige løsning på klimautfordringen, sier Morten Wierød, president i ABB Motion. - Bærekraft er et nøkkelelement for ABB og en av verdiene vi skaper for alle våre interessenter. Den klart største innvirkningen vi kan ha på å redusere klimagassutslippene er gjennom våre ledende teknologier, som reduserer energiforbruket i industrien, bygninger og i transportsektoren.

Det er allerede tatt betydelige skritt for å støtte bruk av elektriske kjøretøy og fornybare energikilder. ABB mener det er på tide å gjøre det samme for industriell teknologi som vil gi enda større fordeler for miljøet og den globale økonomien.

- Viktigheten av omstilling i industri og infrastruktur til økt bruk av disse svært energieffektive frekvensomformerne og motorene, for å oppnå et mer bærekraftig samfunn, kan ikke overdrives, fortsetter Morten Wierod. – 45 prosent av verdens elektrisitet blir brukt til å drive elektriske motorer i bygninger og industrielle applikasjoner, og en investering i oppgradering av disse vil gi store effektivitetsgevinster.

ABB gjør beregninger av nettoeffekten av sine egne, installerte høyeffektive motorer og frekvensomformere og deres globale energiforbruk. I 2020 muliggjorde ABBs produkter en strømbesparelse på 198 terawattimer - mer enn halvparten av Storbritannias årlige forbruk. Innen 2023 anslås det at motorer og frekvensomformere fra ABB vil gjøre det mulig for kunder over hele verden å spare ytterligere 78 terawattimer strøm per år, nesten like mye som det årlige forbruket i Belgia, Finland eller Filippinene, og mer enn det totale årlige forbruket i Chile.

Regulatoriske forskrifter er blant de viktigste driverne for industrielle investeringer i energieffektivitet over hele verden. Mens EU allerede har sin EU MEPS (European Minimum Energy Performance Standard), en del av Ecodesign-forordningen (EU 2019/1781), som setter strenge nye krav til energieffektive motorer, har mange land ennå ikke tatt grep.

ABB sier at alle interessenter har en viktig rolle å spille med hensyn til å dra nytte av de enorme mulighetene energieffektive frekvensomformere og motorer gir for å redusere klimagassutslipp:

  • offentlige beslutningstakere og myndigheter må stimulere til rask adopsjon,
  • bedrifter, byer og land må være klar over både kostnadsbesparelser og miljøfordeler og være villige til å foreta investeringen, og
  • investorer må omfordele kapital til selskaper som er bedre forberedt på å takle klimarisikoen.

Mens vår rolle i ABB alltid er å tilby de mest effektive teknologiene, produktene og tjenestene til våre kunder, og fortsette å innovere og utvikle for stadig større effektivitet, er det i seg selv ikke nok. Alle interessenter må samarbeide for å få til en helhetlig omstilling i hvordan vi bruker energi. Ved å samarbeide og handle kan vi holde prosesser og tjenester i gang mens vi sparer energi, og motvirke klimaendringer, avslutter Morten Wierod.

ABBs studie “Achieving the Paris Agreement: The Vital Role of High-Efficiency Motors and Drives in Reducing Energy Consumption” kan lastes ned her.

 

Morrow Batteries products crop

Morrow og Optimeering skal utvikle AI-drevet software

Kraftproduksjonen må til enhver tid tilpasses forbruket

Det norske cleantech-selskaper Morrow Batteries ASA (Morrow) og Optimeering AS har undertegnet en intensjonsavtale om sammen å utvikle AI-drevet automasjonsprogramvare for kortsiktige kraftmarkedsoperasjoner.

les mer...
AMNYTT 01 2023 kolasj crop

AMNYTT 01 2023 er publisert

Endelig er det offentlig fastslått at det grønne skifte vil kreve med elektrisk kraft enn dagens system kan produsere. En rekke fagfolk og representanter har i lang tid etterlyst økt satsing på produksjon av elektrisk kraft her i landet. 

les mer...
FORSYNINGSSIKKERHET crop

Forsyningssikkerhet avgjørende for å lykkes med elektrifisering av Norge

Har utarbeidet tre råd for hvordan man kan sikre kontroll på forsyningssikkerhet

Sjefforsker Gerd Kjølle i SINTEF mener vi må ligge i forkant på forsyningssikkerhet for å lykkes med elektrifisering av Norge. Digitalisering av kraftsystemet vil bidra til viktige løsninger.

les mer...
PROpartner---Kompetanse_m crop

JFKnudtzen blir Weidmüller PROpartner

Vil forenkle planlegging, forenkle produksjon, forenkle ‘klar-til-installasjon’

Hvilken verdi gir dette kundene til PROpartner distributøren. JFKnudtzen tilbyr bred kompetanse, for å gi kunden de beste løsningene på behovene.

les mer...