Eplan ny versjon crop

kKn fullføres raskere med masseredigering av prosjektdata

Ny versjon av EPLAN-plattformen

EPLAN Platform, Version 2.9, har vært tilgjengelig siden slutten av januar. Hurtig opprettede QR-koder kan lagre hyperlenker, som kan åpnes ute i felten. Lagstyring sikrer at alle endringer lagres automatisk, noe som gjør det enda enklere å iverksette firmaets standarder.

Prosjekter kan fullføres raskere med masseredigering av prosjektdata ved hjelp av utvidede navigasjonsfunksjoner. Og apropos standardisering, nå kan makroer lett brukes om igjen.
 
Det kan enkelt opprettes koder i EPLAN Platform, Version 2.9 Brukere kan lagre hyperlenker i dokumentasjonen som senere kan skannes og åpnes med apper på mobilenheter, f.eks. smarttelefoner eller nettbrett. Dette kan brukes på både interne og eksterne lenker. QR-koden fungerer også på trykte dokumenter, slik at den blir raskere og enklere å bruke. Det har også blitt enklere å skifte ut symboler i plassholderobjekter, og de kan skiftes ut ved å velge riktig verdisett. Brukerne drar fordel av en bedre oversikt med færre makrovarianter.

Dokkbar lagstyring
Lagstyring er enda enklere enn før som dokkbar dialog: alle endringer lagres nå automatisk. De siste forbedringene er tilleggsfunksjoner, inkludert søking etter lag og endring av egenskapene deres. Fra nå av er det lett å søke etter alle objekter som har blitt tilordnet et bestemt lag i et prosjekt eller underprosjekt. Designerne kan så bruke egenskapsdialogen for et funnet objekt i søkeresultatlisten for å endre tildelingen til laget de søkte etter. Slik kan man lett finne lag som ble lagt til et prosjekt via DXF- eller DWG- import. En tilleggsfordel er at brukere kan iverksette firmastandarder med enkle tilpasninger og definisjoner, analogt med navigasjonsfunksjonene.

Nå målet raskt: Navigator-visning
Listevisningen av Macro Navigatorer ble endret til en tabell med celler i den tidligere versjonen av EPLAN Platform. Denne kan derfor lett redigeres. I den nyeste versjonen ble denne funksjonen utvidet til andre navigasjonsfunksjoner, f.eks. Parts Navigator, PLC Navigator og Wire Navigator. Slik får Version 2.9 sterke praktiske fordeler, siden store mengder prosjektdata nå kan redigeres på et øyeblikk. Apropos makroer: Når et makroprosjekt er fullført, kan man sette standardiserte makroer inn i andre prosjekter fra Macro Navigator med dra og slipp. Det fungerer også naturligvis i en makro eller skjematisk prosjekt der brukeren har skapt vinduet og symbolmakroene. Dette gir store tidsbesparelser siden det tidligere tungvinte valget via makro fra katalogene ikke lenger er nødvendig. En tilleggsfordel er at data brukes om igjen, noe som sikrer og øker prosjektkvaliteten.

Smart konfigurert: Egenskapsordninger
Den nye styringsdialogen gjør det mye enklere for brukere å redigere brukerdefinerte egenskapsordninger for skjemaer og plassering av 3D-enheter. Brukerne kan sjekke disse i styringsdialogen og lett fjerne ubrukte brukerdefinerte egenskapsordninger. Brukerne kan lett finne de brukte egenskapene med en kontekstmeny. Fordelene er klare: Alle egenskapsordningene i prosjektet kan vises på ett sted. Videre kan flere egenskaper endres samtidig ved eksport og import av egenskapsordninger for ulike komponenter. Navnene kan også oversettes like lett, og de nye søkemulighetene hjelper med justeringer for å iverksette selskapsstandardene enda raskere.

Oversettelser: Mye klarere
I Version 2.9 kan man angi innlegg for mange egenskaper og sette inn felter i både prosjekter og komponentstyring. Brukeren kan så manuelt oversette dem til et enhetlig språk eller få det gjort automatisk. EPLAN Platform, Version 2.9, gir nå ekstra hjelp: Felter der flerspråklige angivelser er mulig, merkes nå foran med et ikon på brukergrensesnittet som standard. Hvordan fungerer det? Når designeren går inn på et flerspråklig felt, er det først språkuavhengig. Må det oversettes, vil det bli tilordnet angitt kildespråk.

Morrow Batteries products crop

Morrow og Optimeering skal utvikle AI-drevet software

Kraftproduksjonen må til enhver tid tilpasses forbruket

Det norske cleantech-selskaper Morrow Batteries ASA (Morrow) og Optimeering AS har undertegnet en intensjonsavtale om sammen å utvikle AI-drevet automasjonsprogramvare for kortsiktige kraftmarkedsoperasjoner.

les mer...
AMNYTT 01 2023 kolasj crop

AMNYTT 01 2023 er publisert

Endelig er det offentlig fastslått at det grønne skifte vil kreve med elektrisk kraft enn dagens system kan produsere. En rekke fagfolk og representanter har i lang tid etterlyst økt satsing på produksjon av elektrisk kraft her i landet. 

les mer...
FORSYNINGSSIKKERHET crop

Forsyningssikkerhet avgjørende for å lykkes med elektrifisering av Norge

Har utarbeidet tre råd for hvordan man kan sikre kontroll på forsyningssikkerhet

Sjefforsker Gerd Kjølle i SINTEF mener vi må ligge i forkant på forsyningssikkerhet for å lykkes med elektrifisering av Norge. Digitalisering av kraftsystemet vil bidra til viktige løsninger.

les mer...
PROpartner---Kompetanse_m crop

JFKnudtzen blir Weidmüller PROpartner

Vil forenkle planlegging, forenkle produksjon, forenkle ‘klar-til-installasjon’

Hvilken verdi gir dette kundene til PROpartner distributøren. JFKnudtzen tilbyr bred kompetanse, for å gi kunden de beste løsningene på behovene.

les mer...