Moe Emerson crop

Styrker Emerson sin satsing innen instrumenteringssalg

Ny Sales Manager hos Emerson

1. februar ble Øystein Moe ansatt som Sales Manager, Measurement Solutions hos Emerson Automation Solutions. Det er en erfaren fagmann som nå har fått ansvaret for alt instrumenteringssalg i Norge. Moe har bred erfaring både fra feltarbeid og salgsvirksomhet.

Moe har i løpe av sin yrkeskarriere opparbeidet seg mye erfaring innen trådløs teknologi og digitalisering, og har et sterkt applikasjonsfokus. Han ble ansatt i Emerson i 2008 som Field Service Engineer, Wireless and Asset Management Systems. I 2013 avanserte han til Field Service Engineer/Business Development Manager Wireless, og har siden også besittet stillingene som Business Development Manager/Digital Transformation Lead og Sales Manager Digital Transformation Nordic. Før han ble ansatt hos Emerson hadde Øystein Moe yrkeserfaring fra Kongsberg NorSpace (tidligere Alcatel Space) og Baxter (tidligere Gambro).


Han har fagbrev i Data/Kontor med fordypning Mekatronikk, og er utdannet Fagskoleingeniør, Industrial Automation.
41-åringen fra Kvelde, Larvik vil benytte sin yrkeserfaring til å styrke Emersons posisjon inn mot en industri i endring, hvor fokuset på å løse operasjonelle utfordringer kanskje er viktigere enn selve teknologien bak. Jobben med digitale løsninger står høyt på agendaen hos Øystein Moe, Emersons nye Sales Manager. 

Knut Ivar Helland

Beckhoff Automation AS øker staben i Ålesund

Bred erfaring vil komme godt med i den videre satsingen

Beckhoff Automation AS fortsetter veksten og ser et økende behov på Nordvestlandet, så derfor har vi valgt å utvide staben vår i denne regionen. Marius Nedrelid starter den 1. april i stillingen som Applikasjonsingeniør ved vårt avdelingskontor i Ålesund.

les mer...
NFEA Jostein crop

NFEA engasjerer trainee til å lede OPC UA forum

Jostein Våga Rygg er engasjert som prosjektleder for OPC UA forumet. Som en utadvendt og nysgjerrig person med en bachelorgrad i informasjonsteknologi og informasjonssystemer, og en nylig fullført mastergrad i informasjonssystemer fra Universitetet i Agder, Kristiansand, er det ingen tvil om at Jostein har mye å tilby en potensiell arbeidsgiver.

les mer...
Krohne nyansatt crop

Krohne Instrumntation styrker ledelsen, og satser mot det grønne skiftet

Krohne Instrumentation har den glede av å presentere Kjetil Rabba som er nyansatt hos oss. Han skal jobbe som Direktør forretningsutvikling innen det grønne markedet med fokus på nye prosjekter som hydrogen og biogass. Samt batteriproduksjon og Karbonfangst.

les mer...
Wago Sandberg crop

WAGO styrker IT kompetansen

Thomas Sandberg er ansatt for å hjelpe kundene våre finne morgendagens løsninger innen IT og nettverksløsninger.  Sandberg har 30 års IT-erfaring innen infrastruktur som servere, nettverk, virtualisering og sikkerhet.

les mer...