Moe Emerson crop

Styrker Emerson sin satsing innen instrumenteringssalg

Ny Sales Manager hos Emerson

1. februar ble Øystein Moe ansatt som Sales Manager, Measurement Solutions hos Emerson Automation Solutions. Det er en erfaren fagmann som nå har fått ansvaret for alt instrumenteringssalg i Norge. Moe har bred erfaring både fra feltarbeid og salgsvirksomhet.

Moe har i løpe av sin yrkeskarriere opparbeidet seg mye erfaring innen trådløs teknologi og digitalisering, og har et sterkt applikasjonsfokus. Han ble ansatt i Emerson i 2008 som Field Service Engineer, Wireless and Asset Management Systems. I 2013 avanserte han til Field Service Engineer/Business Development Manager Wireless, og har siden også besittet stillingene som Business Development Manager/Digital Transformation Lead og Sales Manager Digital Transformation Nordic. Før han ble ansatt hos Emerson hadde Øystein Moe yrkeserfaring fra Kongsberg NorSpace (tidligere Alcatel Space) og Baxter (tidligere Gambro).


Han har fagbrev i Data/Kontor med fordypning Mekatronikk, og er utdannet Fagskoleingeniør, Industrial Automation.
41-åringen fra Kvelde, Larvik vil benytte sin yrkeserfaring til å styrke Emersons posisjon inn mot en industri i endring, hvor fokuset på å løse operasjonelle utfordringer kanskje er viktigere enn selve teknologien bak. Jobben med digitale løsninger står høyt på agendaen hos Øystein Moe, Emersons nye Sales Manager. 

Moe Emerson crop

Ny Sales Manager hos Emerson

Styrker Emerson sin satsing innen instrumenteringssalg

1. februar ble Øystein Moe ansatt som Sales Manager, Measurement Solutions hos Emerson Automation Solutions. Det er en erfaren fagmann som nå har fått ansvaret for alt instrumenteringssalg i Norge. Moe har bred erfaring både fra feltarbeid og salgsvirksomhet.

les mer...
Sigum Ragnar_crop

Sigum Fagerberg AS forsterker damp-/energiavdelingen

Ragnar Telle (25) kommer inn som forsterkning for salg og service på vår damp-/energiavdeling.  Ragnar har allerede 3 års fartstid i Sigum Fagerberg AS med arbeidsoppgaver innen salg, service og testing ute på dampanlegg.

les mer...
Sigum petter wingereinytt crop

Sigum Fagerberg AS utvider staben

I takt med våre økte markedsandeler og tilstedeværelse på det norske markedet forsterker vi også vår bemanning. Vi ønsker velkommen vår nye kollega Petter Wingerei (43).

les mer...
Siemens Klippenberg crop

Nils Klippenberg ny toppleder i Siemens AS, Norge

Gleder meg til å utvikle selskapet videre,

Nils Klippenberg er ny administrerende direktør i Siemens AS, Norge. Klippenberg, som har hatt lederroller i Siemens siden 2007, vil nå ha to sentrale posisjoner i selskapet. Den nyansatte toppsjefen kommer fra stillingen som direktør for Smart Infrastructure i Siemens Norge og Norden, en rolle han skal fortsette i, i tillegg til rollen som toppsjef i Norge. 

les mer...