Strømpris crop

Eneste sektoren som vise til fremgang og økt elektrifisering er transportsektore

Norge er 53 % elektrifisert

Elektrifiseringen går for sakte! På to år har Norge kun blitt to %-poeng mer elektrifisert. Det er alt for lite om vi skal nå Norges klimamål, sier næringspolitisk direktør i Elektroforeningen (EFO), Per Øyvind Voie. Han viser til at elektrifisering er det viktigste norske klimatiltaket, og ber politikerne få opp farten.

Elbarometer.no oppdatert med 2020-tall

EFO står sammen med Bellona bak nettstedet Elbarometer.no, som viser hvor elektrifisert Norge er, både som helhet og fordelt på sektorer. Torsdag 29/10 ble Elbarometeret oppdatert med 2020-tall. Dette er den første oppdateringen på to år.

Norge er 53 % elektrifisert

Oversikten på Elbarometer.no viser at Norge som helhet nå er 53 % elektrifisert. Det er en oppgang på 2 %-poeng siden 2018. Vi trenger mye større fart i arbeidet med økt elektrifisering, sier Voie.

Transportsektoren leder an

Den eneste hovedsektoren som kan vise til fremgang og økt elektrifisering er transportsektoren. Den økte elektrifiseringsgraden er drevet frem av særlig flere elbiler og introduksjonen av en rekke elektriske ferger. Veitransporten har gått fra 7 % elektrifisring i 2018 til 13 % elektrifisering i 2020. Kysttransporten har gått fra 0 % til 3 % i samme tidsrom. Dette er store sektorer som dermed drar landsgjennomsnittet opp.

Politikk virker

Den økte elektrifiseringsgraden i transportsektoren viser at politikk virker. Dette er områder hvor politikerne har satt ambisiøse mål, og fulgt opp med gode rammebetingelser og virkemidler. Det gir resultater, sier Voie. Han ønsker nå at erfaringene fra transportsektoren overføres også til andre sektorer. - Det er avgjørende om vi skal lykkes med ambisjonene om Norge som verdens første helelektriske samfunn.

Alle tall på elbarometer.no

Alle tallene i Elbarometeret ligger åpent og gratis tilgjengelig for alle på nettsiden elbarometer.no. Der finner en også grafikk som fritt kan benyttes (krediteres elbarometer.no) og podcasten Elbarometeret som går i dybden på flere av sektorene i elbarometeret.

 

Morrow Batteries products crop

Morrow og Optimeering skal utvikle AI-drevet software

Kraftproduksjonen må til enhver tid tilpasses forbruket

Det norske cleantech-selskaper Morrow Batteries ASA (Morrow) og Optimeering AS har undertegnet en intensjonsavtale om sammen å utvikle AI-drevet automasjonsprogramvare for kortsiktige kraftmarkedsoperasjoner.

les mer...
AMNYTT 01 2023 kolasj crop

AMNYTT 01 2023 er publisert

Endelig er det offentlig fastslått at det grønne skifte vil kreve med elektrisk kraft enn dagens system kan produsere. En rekke fagfolk og representanter har i lang tid etterlyst økt satsing på produksjon av elektrisk kraft her i landet. 

les mer...
FORSYNINGSSIKKERHET crop

Forsyningssikkerhet avgjørende for å lykkes med elektrifisering av Norge

Har utarbeidet tre råd for hvordan man kan sikre kontroll på forsyningssikkerhet

Sjefforsker Gerd Kjølle i SINTEF mener vi må ligge i forkant på forsyningssikkerhet for å lykkes med elektrifisering av Norge. Digitalisering av kraftsystemet vil bidra til viktige løsninger.

les mer...
PROpartner---Kompetanse_m crop

JFKnudtzen blir Weidmüller PROpartner

Vil forenkle planlegging, forenkle produksjon, forenkle ‘klar-til-installasjon’

Hvilken verdi gir dette kundene til PROpartner distributøren. JFKnudtzen tilbyr bred kompetanse, for å gi kunden de beste løsningene på behovene.

les mer...