Nordomatic-5786 crop

Potensialet for reduksjon av karbonfotavtrykket til bygninger er enormt

Nordomatic blir blant de sterkeste i Norge med oppkjøp

Med oppkjøpet av SRO Gruppen rykker Smart Buildings-konsernet opp i teten blant uavhengige leverandører av byggautomasjon i det norske markedet. Omsetningen passerer én milliard i Skandinavia, og i Norge har Nordomatic nå over 100 medarbeidere. Bygg og eiendom står som kjent for godt over en tredjedel av CO2-utslippene på verdensbasis, og utgjør en betydelig del av virksomhetenes kostnader.

Så for både private og offentlige byggeiere er det god økonomi i å redusere energiforbruket i kjøling, oppvarming, elektrisitet og ventilasjon.

Fokus på flere bunnlinjer

I dag er det ikke kun økonomi som driver byggforvalterne. Både hensynet til klimaet og trivselen til ansatte og brukerne tas i betraktning.

- Ved å ta i bruk intelligent drift i eiendomsporteføljen kan du få resultater på flere bunnlinjer. Vi ser at det norske markedet er modent, og allerede langt framme med klimasmarte investeringer i bygg, sier nestleder Toke Juul fra Smart Buildings-entreprenøren Nordomatic. Basert på FNs bærekraftsmål jobber de målrettet med å utvikle konsepter og løsninger som kan kutte energiforbruket i bygg med 25 prosent.

Krever kompetanse og tyngde

Potensialet for reduksjon av karbonfotavtrykket til bygninger er enormt, men løsningene krever kompetanse og tyngde i markedet for å matche kundenes krav og forventninger. Nordomatic har derfor de siste årene investert tungt i oppkjøp av en rekke spesialiserte ingeniørselskaper.

- Vi skal ikke bare å vokse for å vokse. Men størrelsen i markedet gir oss muligheten til å skape fordeler og verdier for kundene, blant annet ved å bruke teknologier og løsninger på tvers av landene. I tillegg får de ansatte også mer spennende jobber ved å kunne delta i prosjekter på tvers av en større kundeportefølje, understreker Toke Juul.

SRO Gruppen blir del av Nordomatic

I en periode har han sammen med den norske Nordomatic-ledelsen undersøkt mulighetene for å ta samme posisjon i Norge som konsernet har i Sverige og Danmark.
- Vi har hatt en svært positiv forhandlingsprosess med eiere og ledelse i SRO Gruppen, som er den største uavhengige automasjons-entreprenøren i det norske markedet. De har imponert oss med sin kraftige vekst og markedsledende effektivitet med smarte verktøy, sier Toke Juul.

Forhandlingene mellom de to selskapene har endt med at SRO Gruppen er en del av Nordomatic-konsernet fra 1. juli. Med basis i de 25 ansatte, som med oppkjøpet av SD-Consult i 2017 har utgjort Nordomatics brohode i Norge, gjør konsernet et byks i det norske markedet og sysselsetter nå totalt 100 ansatte og omsetter for over 200 millioner kroner.

Større verktøykasse

Terje Christiansen er i dag avdelingsleder for prosjekter hos SRO. Han ser fram til å få utvidet verktøykassen for utvikling av mer og mer komplekse installasjoner hos kundene.

- Byggautomasjon i smarte bygg strekker seg nå langt utenfor det faget vårt var for bare noen få år siden. Gjennom sensorikk, kunstig intelligens og tilhørende prediktiv styring, får våre systemer i dag grensesnitt mot adskillig flere av brukerne i bygget, sier han.

En god match

SRO Gruppen har selv vokst gjennom oppkjøp, senest med Celsius Teknikk i Bergen.

- Det var naturlig for oss å benytte muligheten til å bli en del av en stor organisasjon som Nordomatic. De har store markedsandeler i Sverige og Danmark, og vi har alle forutsetninger til å vokse videre i Norge. Nordomatic har et stort Cloud-miljø med en rekke applikasjoner som SROs kunder kommer til å dra nytte av. Ellers vil kundene merke liten forskjell, da alle ansatte og kontorene våre blir med videre, forteller administrerende direktør Ståle Syversen.

Flere kontorer på vei

Det er naturlig med en samlokalisering i Oslo etter hvert, utover det vil kontorene altså bestå.

- SRO Gruppen har i tillegg kontorer i Bergen og Moss, vi har fra før kunngjort at Nordomatic åpner kontor i Kristiansand over sommeren. Vi ser fram til å tilby medarbeiderne nye utviklingsmuligheter og hjelpe mange flere kunder med kostnads- og CO2-besparende løsninger, sier Kristian Findstrup, som overlater rollen som Country Manager for Nordomatic til Ståle Syversen, mens han selv blir ansvarlig for Nordomatics aktiviteter i Oslo-regionen.

European Impact Leader

Med oppkjøpet av SRO Gruppen i Norge har Nordomatic-konsernet på Skandinavisk plan passert en milliard i omsetning og har nå over 500 medarbeidere. Konsernet er dermed blant de største uavhengige leverandørene av åpne og cloud-baserte Smart Buildings-løsninger, men vekstambisjonene er enda større.

- Våre åpne og ikke-proprietære anlegg er et viktig bidrag til bransjens felles framskritt. Internt hos oss er bærekraftig forretningsutvikling gjennom åpen innovasjon i smarte bygg bærebjelken i strategien «European Impact Leader 2025», sier han, og avslører med det at vekstambisjonene ikke ikke begrenser seg til landene de dekker i dag.

Fakta om Nordomatic

Nordomatic-konsernet sysselsetter mer enn 500 personer på skandinavisk nivå, og omsetter for mer enn 1 milliard svenske kroner.

Konsernet er blant Skandinavias ledende entreprenører på åpne og leverandøruavhengige styringssystemer for belysning, kjøling, oppvarming og ventilasjon, inkludert Building Management-systemer og Smart Buildings-løsninger.

Nordomatic utfører spesialiserte BMS- og CTS-oppgaver for en rekke store private og offentlige byggeiere, samt underleveranser for en rekke av de største ingeniørselskapene.

Nordomatic og bærekraftsmålene

Bygninger står for om lag 40 % av EUs energiforbruk og 36 % av CO2-utslippene. Nordomatics Smart Building-løsninger bidrar til forbedringer på disse områdene. Selskapet har valgt ut syv av FNs 17 bærekraftsmål som særlig forpliktende – og som selskapet skal bidra til:

#5 – Likestilling mellom kjønnene
#7 – Ren energi til alle: doble forbedringen i global energieffektivitet innen 2030
#8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst
#9 – Industri, innovasjon og infrastruktur
#12 – Ansvarlig forbruk og produksjon
#13 – Stoppe klimaendringene
#16 – Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

 

Ignition IEC crop

Ignition - Nå med IEC 61850 MMS Driver

IEC 61850 er en Ethernet-basert kommunikasjonsstandard som brukes i kraftindustrien. Standarden definerer en felles modell for sømløs automatisering i kraftsystemer.  

les mer...
Knut Andreas Myklbust-Vårvang Lillehammer kommune crop

Lillehammer kommune stopper vannlekkasjer på drikkevannsnettet raskere med ny teknologi

Lillehammer kommune har fått et nytt verktøy i kampen mot lekkasjer på vannledningsnettet. Det nye systemet fra Guard Automation hjelper oss med å oppdage lekkasjer tidligere, og ikke minst med å avgrense lekkasjesøk, sier Knut Andreas Myklebust-Vårvang.

les mer...
CACTUS T bane crop

Overvåker T-banesporet på Lambertseter stasjon

Metoden som ble valgt gir en kontinuerlig overvåking av sporet

Cautus Geo overvåker T-banesporet på Lambertseter stasjon der OBOS skal bygge boliger. – Det handler om sikkerhet for reisende og togene, sier Svein-Ole Sjøtun i Sporveien. 200 sensorer er fordelt på 150 meter SAA-setningsslange og 3-aksiale tilt-sensorer. De overvåker hver minste endring på sporet. Slik har det vært siden desember.

les mer...
963534188

Utvider partnerskap om nettverk og Edge computing

Skal bistå bedrifter med digital transformasjon

Kyndryl og Nokia har inngått en global treårsavtale om felles utvikling og leveranser av private LTE- og 5G-tjenester og Industri 4.0-løsninger. Selskapene skal blant annet etablere en innovasjons-lab i North Carolina i USA der det skal utvikles sikre løsninger og tjenester som konvergerer IT og OT for bedrifter.

les mer...