Sigum nært crop

Reagerer øyeblikkelig når den kommer i kontakt med vann

Nivåvippen har fått en erstatter

Nivåvipper er kanskje den vanligste og enkleste sensoren for nivåmåling i verden i dag og styrer pumpene i størstedelen av landets pumpestasjoner. Nivåvipper er rimelige i innkjøp, enkle å montere, men er også svært utsatt for problemer.

De krever god plass og volum for å fungere som de skal, man må passe på at de ikke henge seg fast i pumper, kjettinger, stiger og lignende. De utsettes for slag og støt av turbulens og tynges ned av papir, filler, fett og slam som i verste fall blokkerer vippens funksjon. Nivåvipper har ofte ekstern vekt for å justere innslagspunktet, men det gir uansett et noe unøyaktig innslagspunkt og utsetter kabelen for mye mekanisk og kjemisk slitasje.

I samarbeid med Baumer har Sigum Fagerberg AS fått utviklet et alternativ til nivåvipper- like enkel i bruk og installasjon, men som eliminerer alle ulempene:

Baumer LBFS IP68 er en elektronisk nivåbryter som monteres hengende i kabelen.

Den reagerer øyeblikkelig når den kommer i kontakt med vann og gir millimeterpresis aktivering. Sensoren har ingen behov for å flyte rundt og kan monteres på trange områder uavhengig av øvrig utstyr i kummen. Den blokkeres heller ikke av papir, fett og fremmedlegemer og er med sin konstruksjon i Syrefast stål og PEEK kjemisk bestandig mot det meste.

I spesielle situasjoner med f.eks skumdannelse, turbulens eller gjentagende problemer med fett og slam kan man enkelt programmere sensoren for å se bort fra dette og også justere dempingen for å unngå aktivering ved vannsprut eller kondens.  Som en ekstra bonus kan sensoren programmeres til å f.eks aktiveres kun av olje i kummen; en nyttig funksjon som gir tidlig varsel ved forurensinger.

Baumer LBFS IP68 kan brukes for pumpestyring, høy/lav alarm, som oljevakt, overløpsvarsling, tørrkjøringsvern eller i kombinasjon med øvrige sensorer i serien. Sensoren fungerer like godt på væske, tørrstoff eller klebrige medier.

Baumer LBFS IP68 er en del av Baumers velkjente CleverLevel-serie av elektroniske nivåbrytere. Det er nesten bare fantasien som setter grenser hva disse bryterne kan brukes til, du finner dem i alt fra næringsmiddelindustrien til avløpsrenseanlegg, havbruk, olje/gass, kraftverk og fartøy over hele verden. Denne nye modellen er nå et særdeles godt alternativ til vippestyring til en fornuftig pris.

Sensorene gir 24Volts PNP eller NPN signal som kan tilkobles direkte til de fleste styresystem eller via releer for direkte styring. Sensoren kan leveres med flere kabellengder og er også tilgjengelig for ATEX områder.

Ignition IEC crop

Ignition - Nå med IEC 61850 MMS Driver

IEC 61850 er en Ethernet-basert kommunikasjonsstandard som brukes i kraftindustrien. Standarden definerer en felles modell for sømløs automatisering i kraftsystemer.  

les mer...
Knut Andreas Myklbust-Vårvang Lillehammer kommune crop

Lillehammer kommune stopper vannlekkasjer på drikkevannsnettet raskere med ny teknologi

Lillehammer kommune har fått et nytt verktøy i kampen mot lekkasjer på vannledningsnettet. Det nye systemet fra Guard Automation hjelper oss med å oppdage lekkasjer tidligere, og ikke minst med å avgrense lekkasjesøk, sier Knut Andreas Myklebust-Vårvang.

les mer...
CACTUS T bane crop

Overvåker T-banesporet på Lambertseter stasjon

Metoden som ble valgt gir en kontinuerlig overvåking av sporet

Cautus Geo overvåker T-banesporet på Lambertseter stasjon der OBOS skal bygge boliger. – Det handler om sikkerhet for reisende og togene, sier Svein-Ole Sjøtun i Sporveien. 200 sensorer er fordelt på 150 meter SAA-setningsslange og 3-aksiale tilt-sensorer. De overvåker hver minste endring på sporet. Slik har det vært siden desember.

les mer...
963534188

Utvider partnerskap om nettverk og Edge computing

Skal bistå bedrifter med digital transformasjon

Kyndryl og Nokia har inngått en global treårsavtale om felles utvikling og leveranser av private LTE- og 5G-tjenester og Industri 4.0-løsninger. Selskapene skal blant annet etablere en innovasjons-lab i North Carolina i USA der det skal utvikles sikre løsninger og tjenester som konvergerer IT og OT for bedrifter.

les mer...