Manglende sikkerhet IT crop

Manglende tilgang til fagfolk vil resultere i mer outsourcing

Ni av 10 IT-sikkerhetsledere vurderer å outsource IT-sikkerheten

Ny undersøkelse fra Trend Micro avslører at svært mange IT-sikkerhetsverktøy aldri blir brukt og at outsourcing av IT-sikkerheten kan være et nødvendig tiltak fordi svært mange sliter med manglende tilgang på fagfolk. Den markedsledende IT-sikkerhetsleverandøren, Trend Micro, har lagt frem funnene fra en nylig undersøkelse, hvor det kommer frem at virksomheter kun har på plass 30 prosent av nødvendige sikkerhetsløsninger.

Mangelen på gode nok sikkerhetsløsninger kompliserer IT-sikkerhetsavdelingens innsats for å prioritere cybertrusler og -angrep på en effektiv måte. Undersøkelsen ble gjennomført av et uavhengig forskningsbyrå, som intervjuet over 2,300 IT-sikkerhetsbeslutningstagere fra over 20 land. Undersøkelsen avdekket alvorlige utfordringer IT-sikkerhetsteam står overfor i deres forsøk på å oppdage og respondere på stadig nye og mer sofistikerte cyber-trusler.

Mange IT-sikkerhetsverktøy er ikke i bruk

Blant de IT-sikkerhetsteamene som jobber i virksomheter med mer enn 10.000 ansatte, har de i gjennomsnitt over 40 forskjellige overvåkningsverktøy på plass. Over halvparten av de som deltok i undersøkelsen hevder at mange av verktøyene som er på plass, ikke lenger benyttes. 

Årsakene til det er mange, inkludert:

  • Manglende integrasjon (42 prosent)
  • Manglende tilgang på fagfolk (39 prosent)
  • Utfordringer med å forstå hvordan verktøyene skal operasjonaliseres (38 prosent)
  • Gått ut på dato (37 prosent)
  • Stoler ikke på verktøyene (20 prosent)

Fortsatt ikke føre var?

De potensielle kostnadene for disse utfordringene er veldig store. I undersøkelsen kommer det frem at det gjennomsnittlige økonomiske tapet, hvis en IT-sikkerhetshendelse fører til brudd på personvernforordningen, ligger på over 2 millioner kroner.

Manglende tilgang til fagfolk vil resultere i  mer outsourcing

I undersøkelsen kom det også frem at hele 92 prosent av respondentene vurderer å outsource håndteringen av IT-sikkerhetstjenester, for å kunne håndtere de interne utfordringene relatert til blant annet manglende tilgang på fagfolk. En slik tilnærming kan også bidra til å skape et mer holistisk bilde av IT-sikkerheten og på den måten forbedre selve responsen relatert til nye trusler og angrep.

- Ikke bare må virksomheter betale for IT-sikkerhetslisenser og -vedlikehold, men vi opplever også at stadig flere som jobber med IT-sikkerhet, sliter med både stress og utbrenthet. Rett og slett fordi det kreves mer og mer for å holde uvedkommende på avstand og infrastrukturen intakt. I tillegg skal de samme ansatte påse at alt blir håndtert i henhold til dagens reguleringer og lover. Vi er på ingen måter overrasket over at stadig flere velger å outsource disse oppgavene, legger Myrvold til.

Pepperl F191 crop

Økonomisk RFID-løsning med IO-Link og høy ytelse

F191 IO-Link er et helt nytt RFID Lese/skrivehode fra Pepperl+Fuchs med innebygd IO-Link kommunikasjon. Det nye Lese/skrivehodet er beregnet for leseavstander opp til 1 meter.

les mer...
Knut Ivar Helland

Beckhoff Automation AS øker staben i Ålesund

Bred erfaring vil komme godt med i den videre satsingen

Beckhoff Automation AS fortsetter veksten og ser et økende behov på Nordvestlandet, så derfor har vi valgt å utvide staben vår i denne regionen. Marius Nedrelid starter den 1. april i stillingen som Applikasjonsingeniør ved vårt avdelingskontor i Ålesund.

les mer...
Palo Alto crop

Palo Alto Networks forenkler AI-drevet OT-sikkerhet

Kan enkelt aktiveres – uten å installere ekstra sensorer

Ny Zero Trust OT sikkerhetsløsning sikrer kritisk infrastruktur uten ekstra sensorer. Bruk av operasjonell teknologi (OT) vokser raskt, og det gjør også nettangrep på OT-miljøer. Angrep som forstyrrer driften og forårsaker skade som strekker seg langt utover inntekter og omdømme, menneskelig sikkerhet og kritisk infrastruktur.

les mer...
Ignition IEC crop

Ignition - Nå med IEC 61850 MMS Driver

IEC 61850 er en Ethernet-basert kommunikasjonsstandard som brukes i kraftindustrien. Standarden definerer en felles modell for sømløs automatisering i kraftsystemer.  

les mer...