opc-ua-destaque crop

Standardiseringsarbeidet er minst like viktig for små og mellomstore bedrifter

NFEA etablerer brukerforum for OPC UA

Skal digitaliseringsteknologien kunne utnyttes effektiv må kommunikasjon mellom systemer og utstyr foregå sømløst. Forutsetningen for sømløs kommunikasjon er aksepterte og effektive standarder. Både brukere og produsenter må være aktive i utviklingen. NFEA har fått henvendelser fra flere miljøer i industrien om å etablere et norsk brukermiljø. Disse initiativene følges nå opp.

Styret i NFEA (Norsk forening for Elektro og Automatisering) diskuterte hvorledes man kunne øke interessen for og dele erfaringer med bruk av OPC UA ikke bare i bindeleddet mellom IT/OT men også mellom OT løsninger. Samtidig kom foreningen i dialog med Kjetil Torvanger, direktør for digitale operasjoner i Deloitte Norge, rundt behovet for en møteplass for å diskutere OPC UA i en forretningsmessig kontekst noen han ser flere av hans kunder kunne ha ønske om. Equinor har i mange år drevet utvikling av OPC UA baserte løsninger i samarbeide med sine leverandører og frontet av Steffan Sørenes, fagleder for IT/OT integrasjon, har det også kommet et ønske en møteplass hvor norske fagfolk kunne diskutere seg frem til enighet om standard løsninger.

NFEA har derfor sagt seg villig i å etablere og administrere et OPC UA brukerforum. Foreløpig er det styremedlemmene Snorre Larsen, Equinor, og Tom Kjærsgaard, Kongsberg Maritime, sammen med Karin Sundsvik, daglig leder i NFEA, som er ansvarlig for å følge opp initiativet. Det er etablert et interimsstyre som i tillegg til de nevnt ovenfor også har med Atle Bjørnerud fra Kongsberg Maritime, Anders Veberg fra Prediktor, Olav Sande fra Høgskulen på Vestlandet, Pål Fister fra AkerBP og Roger Hansen fra ABB.

Det vil i første omgang arrangeres et digitalt formøte 1. april for å informere om planene for brukerforumet. Foreløpig beskrivelse er;

NFEA ønsker å tilrettelegge for et OPC UA Brukerforum i Norge. Brukerforumet skal være et community for dere som er ingeniører innen OT og IT. Her skal man møtes for å bli kjent, diskutere og lære av hverandre. Målet er å få til økt bruk av OPC UA og standardiserte informasjonsmodeller på tvers av industrien i Norge.

Påmelding til det digitale informasjonsmøte kan gjøres via denne linken; https://nfea.no/arrangementer/digital-teaser-opc-ua-brukerforum/

Før sommeren planlegges det et fysisk møte hvor brukerforumet endelig etableres. Foreningen har høye ambisjoner for antall deltakere til dette møte. Påmelding til det digitale informasjonsmøte nærmer seg 100 og det er plass til flere. NFEA har også innledet en dialog med ledelsen i OPC Foundation for å avklare mulig samarbeide og tilgang til deres tekniske ekspertise.

Planen er at brukerforumet samles fysisk en gang i året. Brukerforumet planlegges og deles inn i fire arbeidsgrupper:

  • Informasjonsmodeller og modellering i OPC UA.
  • Utvikling av OPC UA applikasjoner (Server, Klient, Gateway, Modellverktøy mm).
  • Arkitektur og konnektivitet innad i OT og mellom OT og IT.
  • Forretningsverdi

Disse arbeidsgruppene vil møtes hyppigere og målsettingen er at disse gruppene sammen skal aktivt bidra til den digitale transformasjonen av norsk industri.

Snorre Larsen understreker at dette arbeidet er like viktig for små og mellomstore bedrifter, som de store industrikonsernene. Slik OPC UA utvikler seg og adopsjonen den får i industrien globalt vil den bare bli viktigere og viktigere i årene som kommer for alle aktørene som jobber mot eller i industrien. For å få ut verdien av OPC UA må vi være villig å dele kunnskap og erfaringer, bli enige om beste praktiser og standarder, og ikke minst få på plass et faglig nettverk der dette skjer.

Mikro tunneler crop

Smart sensorsystem påviste mikroplast

Sensorbasert system for overvåkning av tunnelvaskevann

Smarte sensorer påviste mikroplast. – Viser at sensorer kan avdekke stoffer og miljøgifter de egentlig ikke kan måle, sier miljøgeolog Jørgen Engebretsen. Cautus Geo er et av Europas ledende teknologifirmaer innen automatisk overvåking av konstruksjoner, landområder, vann, klima og miljø.

les mer...
Goodtech Wacker crop

Goodtech oppgraderer vern- og kontrollanlegget til Wacker

Får ansvaret for engineering, prosjektering, innkjøp og montasje

I forbindelse med Wacker Chemicals Norway AS sine planer om å automatisere og overvåke verkets 132kV, 22kV og 6,6kV høyspentanlegg, har Goodtech inngått kontrakt på leveranse av kontrollsystem og nye vern. Kontrakten er i størrelsesorden 8 MNOK, og representerer et spennende prosjekt innen Goodtechs strategisk satsningsområde.

les mer...
EH_Cernay crop

Endress+Hauser åpner nytt anlegg i Frankrike

Vil primært bli brukt til produksjon av elektromagnetiske mengdemålere

For å møte den økende etterspørselen etter mengdemålere har selskapet åpnet et nytt produksjons- og kontorbygg. Endress+Hauser produserer mengdemålere i Cernay for levering til kunder over hele verden. "Cernay er et av selskapets raskest voksende anlegg og har allerede blitt utvidet ni ganger siden det startet driften i 1991," sier Matthias Altendorf, konsernsjef i Endress+Hauser-konsernet ved innvielsesseremonien for det nye produksjons- og kontorbygget.

les mer...
FG ATEX_IECEx-Certified_EncodersPosital crop

POSITAL Encodere - nå også ATEX/IECEx-sertifisering for sone 2/22

Sensorene er egnet for høypresisjonsapplikasjoner

POSITAL, som forhandles av FG-Tech, sin encoder familie IXARC er nå sertifisert ihht. ATEX/IECEx direktivene for Sone 2/22. Med denne sertifiseringen dekker POSITAL ytterligere applikasjoner innenfor olje- og gassinstallasjoner, kjemiske anlegg, trebearbeidingsoperasjoner og kornhåndteringsanlegg. Selve sertifikatet er utstedt av en tredjepart med spesiell kompetanse innen ATEX og IECEx testing og sertifisering.

les mer...