NEK 400:2018

  • tirsdag 18.september kl. 09:00
  • Sluttidspunkt: 18.sep. kl. 16:00
  • Sted: NFEA Kompetansesenter Fridtjof Nansens vei 19 0306 Oslo
  • Arrangør: NFEA
  • Varighet: 1 dag

  • Pris: 4 500,- kr
  • Medlemspris: 3 500,- kr
  • Språk: Norsk
  • Info / påmelding

Kurset tar for seg forskriftens definisjon av elsikkerhetsbegrepet, krav til dokumentasjon, sluttkontroll og vurdering av risiko.  Fokus på det elektrotekniske i TEK 17.

Mål for kurset: Bygge forståelse for innholdet og bruken av NEK 400.  Lære om hva som ligger bak de forskjellige begrepene i normen og hvordan er den bygget opp.  Kunne endringer i NEK 400: 2014 til NEK 400: 2018.

Hvem er kurset for? Kurset passer for elektropersonell i installasjonsbedrifter og i industrien som elektrikere, saksbehandlere, ingeniører og faglig ansvarlige.  Kurset er også tilrettelagt for andre brukere som tilsynspersonell, leverandører og elektroinstallatører.

Del |