Næringsmiddel 2019

  • onsdag 13.mars kl. 09:00
  • Sluttidspunkt: 14.mars kl. 16:00
  • Sted: Scandic Flesland Airport, Blomsterdalen
  • Arrangør: NFEA
  • Varighet: 2 dager

  • Pris: 9000,- kr
  • Medlemspris: 7000,- kr
  • Språk: Norsk
  • Info / påmelding

Automatisering i næringsmiddelindustrien

Næringsmiddel 2019 fokuserer på problemstillinger og utfordringer i matproduksjonen.

Trygg matproduksjon er avgjørende for samfunnet. Bedre sporbarhet har bidratt til dette. Våre foredragsholdere gir deg praktiske løsninger og metoder for å oppnå bedre sporbarhet og økt mattrygghet. Økt produktivitet er avgjørende for næringsmiddelindustrien. Emner som digitale tvillinger, sensorteknologi og OT-nettverk er sentrale for implementeringen av fremtidens fabrikk, og viser hvordan datainnsamling og simulering kan bidra til å øke produktiviteten.

Robotene gjør sitt inntog i næringsmiddelindustrien. Det finnes mange løsninger for å robotisere interne transport- og produksjonsoppgaver.
På denne konferansen møter du robotleverandørene som vil gi deg ny innsikt.
Du får også høre sluttbrukernes erfaringer, ikke minst gjennom vårt besøk hos Toro.

Del |