Lightning storm over city in purple light

Standarden for risikoanalyse

Når trenger du beskyttelse mot lynnedslag

Elteco gjennomfører risikoanalyse i henhold til NEK320-2/ NEK EN 62305-2 og gir deg svaret.

Vi ser at været forandrer seg, det virker mer ekstremt, og skadene dette været skaper mye penger og liv. Men når skal vi beskytte oss mot lynnedslag?
Det finnes i dag ingen norske krav som tilsier at man skal ha et lynvernanlegg. Det kan være at huseier ønsker å beskytte bygget mot skader som hull i taket, sprekker i mur eller verste fall brann og tap av liv. Alt dette har konsekvenser som dyre reparasjoner og lang nedetid. Man kan installere et lynvernanlegg enten man i utgangspunktet ønsker det eller ikke.

For å finne ut av om det er behov for et lynvernanlegg eller ikke, må det gjennomføres en risikoanalyse. Det er gjort mange former for vurderinger, «synsinger», meninger og antagelser. Dette er vel og bra, men gir ikke alltid et korrekt svar på det reelle behovet. Derfor er det utviklet en standard som gir føringer for hvordan man skal gjennomføre en slik analyse, samt hvilke retningslinjer man må følge for å designe både lynvernanlegget og valg av overspenningsvern. Denne standarden heter IEC EN 62305 Del 1-4.

Delene 1-4 i den internasjonale standarden som ble utgitt i 2006, la grunnlaget for beskyttelse mot lyn og overspenninger. Denne standarden ble også publisert på samme tid i Europa som EN 62305 Del 1-4. I senere tid er denne standarden også publisert som normsamling under NEK320-serien.

Beskyttelse mot lyn – IEC 62305 - Del 1 Generelle Prinsipper

Denne delen inneholder informasjon om risikoen for lynnedslag, lyn-karakteristikker og resulterende parameter for å simulere effekten av et lynnedslag.
Prosedyrer og beskyttelsesprinsipper inngår også i denne delen av standarden.

0

Beskyttelse mot lyn – IEC 62305 - Del 2 Risikostyring

Risikostyring i samsvar med IEC 62305-2 (EN 62305-2) inkluderer en risikoanalyse for å avgjøre om det er behov for beskyttelse mot lyn eller ikke. Man kan godt synse, mene, tro og evaluerer om det er behov eller ikke, men den risikoanalysen som gjøres i samsvar med IEC 62305-2 vil gi det rette svaret. 
Det er utfra denne risikoanalysen man får en klasse/nivå av lynvernbeskyttelse (LPS = Lightning Protection System/LPL = Lightning Protection Level).
Man har fire forskjellige beskyttelsesklasser: LPS I, LPS II, LPS III og LPS IV hvor LPS I har den beste beskyttelsen. 
Dette beskyttelsesnivået setter føringer for hvordan beskyttelsen mot lyn og overspenninger skal gjennomføres. Dette beskrives i de to siste delene av standarden IEC 62305 3-4.

2

Beskyttelse mot lyn – IEC 62305 - Del 3 Fysisk skade på bygninger og livsfare

Denne delen av standarden tar for seg beskyttelse av bygninger og personer mot materielle skader og livstruende situasjoner som oppstår som følge av lynstrømmer eller farlige gnister, spesielt når det gjelder direkte treff av lyn.
Tiltakene for beskyttelse i denne delen av standarden består av både et eksternt lynvernanlegg og intern lynvernbeskyttelse som potensialutjevning og hensynet til seperasjonsavstand.
Føringer for hvordan og hvor godt denne beskyttelsen skal gjennomføres, gis ved hvilken klasse av LPS (Lightning Protection Systetem) som kommer som «output» fra risikoanalysen. 

Somatikk1

Beskyttelse mot lyn – IEC 62305 - Del 4 Elektriske- og elektroniske systemer inne i bygningen

Beskyttelse mot lyn – IEC 62305 - Del 4 Elektriske- og elektroniske systemer inne i bygningen
Denne delen av standarden tar for seg beskyttelse av bygninger med elektriske og elektroniske systemer mot effekten av lynets elektromagnetiske puls.
Basert på beskyttelsestiltakene i IEC 62305-3 (EN 62305-3) tar også denne standarden hensyn til effekten av elektriske og magnetiske felt så vel som induserte overspenninger og lynstrømmer som følge av både direkte og indirekte lynnedslag.
Denne standarden er nøye utarbeidet og velprøvd gjennom mange år og gir en sikker og god beskyttelse mot lyn og overspenninger.

Morrow Batteries products crop

Morrow og Optimeering skal utvikle AI-drevet software

Kraftproduksjonen må til enhver tid tilpasses forbruket

Det norske cleantech-selskaper Morrow Batteries ASA (Morrow) og Optimeering AS har undertegnet en intensjonsavtale om sammen å utvikle AI-drevet automasjonsprogramvare for kortsiktige kraftmarkedsoperasjoner.

les mer...
AMNYTT 01 2023 kolasj crop

AMNYTT 01 2023 er publisert

Endelig er det offentlig fastslått at det grønne skifte vil kreve med elektrisk kraft enn dagens system kan produsere. En rekke fagfolk og representanter har i lang tid etterlyst økt satsing på produksjon av elektrisk kraft her i landet. 

les mer...
FORSYNINGSSIKKERHET crop

Forsyningssikkerhet avgjørende for å lykkes med elektrifisering av Norge

Har utarbeidet tre råd for hvordan man kan sikre kontroll på forsyningssikkerhet

Sjefforsker Gerd Kjølle i SINTEF mener vi må ligge i forkant på forsyningssikkerhet for å lykkes med elektrifisering av Norge. Digitalisering av kraftsystemet vil bidra til viktige løsninger.

les mer...
PROpartner---Kompetanse_m crop

JFKnudtzen blir Weidmüller PROpartner

Vil forenkle planlegging, forenkle produksjon, forenkle ‘klar-til-installasjon’

Hvilken verdi gir dette kundene til PROpartner distributøren. JFKnudtzen tilbyr bred kompetanse, for å gi kunden de beste løsningene på behovene.

les mer...