Morrow Batteries products crop

Kraftproduksjonen må til enhver tid tilpasses forbruket

Morrow og Optimeering skal utvikle AI-drevet software

Det norske cleantech-selskaper Morrow Batteries ASA (Morrow) og Optimeering AS har undertegnet en intensjonsavtale om sammen å utvikle AI-drevet automasjonsprogramvare for kortsiktige kraftmarkedsoperasjoner.

Kraftproduksjonen må til enhver tid tilpasses forbruket for at kraftsystemet skal være stabilt. Norge hadde tidligere et stort overskudd av fleksibel vannkraft. Den grønne energiomstillingen vil endre dette ettersom samfunnet i økende grad elektrifiseres. Dette gjør at vi øker bruken av energikilder som er fornybare – men variable.

Nye teknologiløsninger trengs for at store kraftprodusenter og -leverandører skal balansere energisystemet ved å bruke kraftmarkedene effektivt.

– Batterier er en vesentlig del av overgangen til grønn energi. Implementering av AI-plattformen vil automatisere markedsoperasjoner, noe som er avgjørende for at Morrow skal kunne operere effektivt i fremtidens kraftmarked, sier Christian Van Veen Aas, leder for forretningsutvikling i Optimeering.

Veen Aas sammenligner AI-løsningen deres med autopilot i fly. «Autopiloten» vil automatisere flere beslutningsprosesser for batteriene:

  • Timing, prissetting og volum ved salg av energi og kapasitet/systemtjenester til markedene
  • Timing, priser og volum ved kjøp av strøm for oppbevaring i batteriene
  • Håndtere styring fra tilkoblet kraftverk, enten injisere det i nettet eller lagre det
  • Dekke tilsvarende etterspørsel – ved å bruke lagret energi, eller ta den fra nettet

Beslutningene vil bli tatt i sanntid og i forkant, avhengig av markedet. Systemet oppdateres fortløpende basert på fysiske posisjonsendringer – for eksempel høyere enn forventet vindproduksjon av en tilkoblet vindpark – og prognoser for markedspriser, likviditet samt relaterte produksjons- og etterspørselsnivåer.

De to selskapene har signert et Memorandum of Understanding (MoU). Morrow Batteries vil bruke AI-teknologi for å kombinere maskinvare og programvare for å etablere sine batterifabrikker.

– Vi planlegger å bygge Norges mest omfattende batterienergilagringssystem (BESS) i Arendal. Å innlemme Optimeering sin AI-teknologi er enda et skritt mot målet om å levere de mest kostnadseffektive og bærekraftige battericellene i verden, sier Amin El-Kouatli, direktør for strategiske partnerskap i Morrow.

Les mer på Morrow Batteries

 

Morrow Batteries products crop

Morrow og Optimeering skal utvikle AI-drevet software

Kraftproduksjonen må til enhver tid tilpasses forbruket

Det norske cleantech-selskaper Morrow Batteries ASA (Morrow) og Optimeering AS har undertegnet en intensjonsavtale om sammen å utvikle AI-drevet automasjonsprogramvare for kortsiktige kraftmarkedsoperasjoner.

les mer...
AMNYTT 01 2023 kolasj crop

AMNYTT 01 2023 er publisert

Endelig er det offentlig fastslått at det grønne skifte vil kreve med elektrisk kraft enn dagens system kan produsere. En rekke fagfolk og representanter har i lang tid etterlyst økt satsing på produksjon av elektrisk kraft her i landet. 

les mer...
FORSYNINGSSIKKERHET crop

Forsyningssikkerhet avgjørende for å lykkes med elektrifisering av Norge

Har utarbeidet tre råd for hvordan man kan sikre kontroll på forsyningssikkerhet

Sjefforsker Gerd Kjølle i SINTEF mener vi må ligge i forkant på forsyningssikkerhet for å lykkes med elektrifisering av Norge. Digitalisering av kraftsystemet vil bidra til viktige løsninger.

les mer...
PROpartner---Kompetanse_m crop

JFKnudtzen blir Weidmüller PROpartner

Vil forenkle planlegging, forenkle produksjon, forenkle ‘klar-til-installasjon’

Hvilken verdi gir dette kundene til PROpartner distributøren. JFKnudtzen tilbyr bred kompetanse, for å gi kunden de beste løsningene på behovene.

les mer...