ABB 2023 Ekip Up crop

Moderniser eksisterende anlegg med Ekip UP+

Ekip UP+, fra ABB, er en digital enhet som krever lite plass og er enkel å montere, selv i spenningssatt anlegg. Ekip UP+ tilfører anlegget flere nye egenskaper og kan brukes som avansert elektronisk vern for eldre effektbrytere og lastbrytere. Eksempelvis gjøres integrasjon med effektbrytere ved at Ekip UP+ måler verdier og gir signaler til den eksisterende effektbryterens spoler, for å åpne eller lukke bryteren. 

Store oppgraderingsmuligheter med Ekip UP+ og logisk styring 

Funksjonalitet

Ekip UP+ leveres i to utgaver. Ekip UP+ Monitor som er utgaven med måleinstrument for strøm, spenning, effekt, energi, nettanalysator og datalogging. Ekip UP+ Protect har de samme funksjonene som Ekip UP+ Monitor, men har i tillegg beskyttelsesfunksjoner basert på strøm, spenning, frekvens og effekt. Utover disse funksjonene så finnes muligheten for digital oppgradering av enheten ved hjelp av dedikerte softwarepakker:

- Effektkontroller

- Adaptiv lastprioritering

- Adaptiv beskyttelse

- Retningsbestemt strømbeskyttelse

- ATS funksjon (automatisk lastvending)

- Grensesnittbeskyttelse

- Generatorbeskyttelse

- Synkronisert innkobling av kilder

- ROCOF

Med en slik komplett sammensetningen av funksjoner og egenskaper er Ekip UP+ en perfekt enhet for å opprettholde drift ved bortfall av nett og stabilitet i mikronettanlegg (microgrid) utstyrt med eksempelvis generator, solcellepanel, batteri og laster av ulike prioriteringer.

 

Kommunikasjon og tilbehør

Ekip UP+ har modulbasert løsning for kommunikasjon, signalkontakter og annet tilbehør, og støtter 7 internasjonale kommunikasjonsprotokoller for kommunikasjon med annet utsyr og toppsystem. Kommunikasjonsmodulene som benyttes er de samme som for ABB’s kompaktbrytere, Tmax XT, og luftbrytere Emax 2. Dette gir en felles plattform for løsninger fra 16 til 6300A og takket være kommunikasjonsmodulen for IEC61850 kan lavspenningsanlegg og høyspenningsanlegg kommunisere i en overgang fra nett til øydrift. 

Effektiv energiledelse

Ved å kombinere Ekip UP+, kommunikasjonsmodulen Ekip Com Hub og skytjenesten Ability™ Energy and Asset Manager (EAM) kan du helt uten programmering fjernavlese forbruksdata og vedlikeholdsinformasjon i din nettleser. Systemet er et godt tiltak for å effektivisere energiforbruket, redusere kostnader og gjøre vedlikeholdet mer forutsigbart. Dette kan være starten på implementering av energiledelse (ABB Ability™ Energy Manager ISO 50001) i din bedrift.

Cybersikkerhet i forhold til deling av data over internett blir tatt svært alvorlig og er ivaretatt gjennom avanserte løsninger utarbeidet i samarbeid med Microsoft Azur. Ønsker du å lære mer om kommunikasjonsmodulen Ekip Com Hub og skytjenesten Ability™ Energy and Asset Manager kan du lese flere detaljer på landingssiden vår.

Ikke erstatt en velfungerende brytere, forleng heller levetiden

Ekip UP+ er en allsidig enhet som egner seg for ettermontering og oppgradering innenfor mange ulike applikasjoner. Oppgraderer tavler med minimalt fotavtrykk, og mest mulig oppetid. Selv anlegg i drift kan oppgraderes. Da benyttes fleksible delbare Rogowski strømtransformatorer som målesensor. Man kan overvåke energiforbruket i eksisterende næringsbygg, som eldre hoteller, kjøpesentre, campuser og kontorfasiliteter, eller oppgradere vernfunksjoner innenfor industri, marine, næringsmiddel, og energi og kraftproduksjon for å nevne noe. Gi din eksisterende tavle enda flere år i drift.

Fakta om Ekip UP+

Driftsspenning: opp til 1150V

Merkestrøm: 100A ... 6300A

Driftstemperatur: Min -25°C, Maks +70°C

Målenøyaktighetsklasse for Ekip UP+

Måling                 Ekip UP+ enhet     Med sensor

Strøm                  0,2                            1

Spenning            0,5                           0,5

Effekt                  0,5                            2

Energi                 0,2                            2

Harmonisk analyse opp til 50ende

Nettkvalitet: IEC 61000-4-30

Støtter skytjenesten Ability™ Energy and Asset Manager og flere kommunikasjonsprotokoller:

Modbus RTU               Modbus TCP/IP          Profibus-DP                       

Profinet                         IEC61850                       Ekip Link

EtherNet/IP™             Devicenet™                    Open ADR

 

2397698655

Enny inngår digitaliseringssamarbeid med Guard Automation

Enny hjelper borettslag og næringsbygg med solceller. Nå får de hjelp av det norske teknologiselskapet Guard Automation med å samle data fra ulike solcelleanlegg inn i én plattform.

Phoenix lysstyring crop

Strømforsyning for bygningsautomatisering: Forsyne og lade opp via USB

Strømforsyningene STEP Power fra Phoenix Contact er tilpasset behovene i moderne bygningsautomatisering. Via USB-tilkoblingen forsyner de både Smart Meter Gateways, Raspberry Pis og andre Smart Home-komponenter. De kan også brukes for rask opplading av mobilt sluttutstyr og andre 5 V forbrukere.

JFK krympe crop

Bedre ergonomi med et mindre krympeverktøy, - for ledere og kabler opptil 2,5 mm2

PZ 2.5 S - Den enkleste måten å krympe på, - og det minste, profesjonelle krympeverktøyet for endehylser. I styringsskap finnes det ledninger med forskjellig tverrsnitt, som er utstyrt med endehylser. i 90% av tilfellene er gjennomsnittlig tverrsnittsområde på ledningene 2,5 mm² og mindre.

Schneider GFS crop

Banebrytende innen håndtering av elektro- og automasjonssystemer

Schneider Electric lanserer EcoConsult konsulenttjenester. Gjør anlegg mer stabile, effektive og bærekraftige. EcoConsulttjenestene leveres av et nordisk rådgiverteam som er dedikert til revisjon, evaluering og kartlegging av elektro- og automasjonsutstyr/-systemer. De benytter både ekspertise og banebrytende programvare med digital tvilling-teknologi.