Powel Metering crop

Volaris er dyktig på å utvikle selskapene sine som selvstendige virksomheter

Metering solgt til kanadisk teknologiselskap

Powel har nylig signert en avtale om salg av forretningsområdet Metering til det kanadiske teknologiselskapet Volaris Group. Powel har i løpet av 2018 konkludert med at det er ønskelig å satse mer på selskapets kjerneområder.

Markedet for programvaresystemer for innsamling og håndtering av måleverdier har utviklet seg mye siden Powel først gikk inn i det med sine produkter. Segmentet står foran store muligheter og investeringer i Sverige og økt interesse internasjonalt. Powel er derfor svært fornøyd med å ha funnet en ny og solid eier til Metering.

Spisskompetanse på å utvikle selskap

- Volaris er dyktig på å videreutvikle selskapene sine som selvstendige virksomheter gjennom å investere i ansatte og kunder. Dette gjør oss trygg på at verdien Powel har bygd opp i Metering vil bli forvaltet videre på en god måte.  Vi er glad på vegne av våre kollegaer og ser fram til å følge selskapet videre, sier Trond Straume, CEO i Powel.

Volaris Group eier en portefølje av teknologi- og programvareselskap, og har derfor solid kompetanse om bransjen. Deres forretningsmodell innebærer å kjøpe, styrke og utvikle teknologiselskaper innenfor spesifikke markedssegmenter som selvstendige selskaper, men med felles metodikk og forretningsfilosofi. Det kanadiske firmaet har planer om å videreutvikle Metering både produktmessig og markedsmessig, under navnet Avance Metering.

- Vi er veldig fornøyd med at Avance Metering blir en del av Volaris. Dette vil komplementere vår eksisterende portefølje av selskaper og øke Volaris sin vekst i energibransjen. Avance Metering vil gi oss muligheten til å fange opp trender rundt utrulling og oppgradering av smarte målere, nasjonale og regionale data-hubber, og implementering av en leverandørsentrisk modell for kraftmarkeder i Norden og resten av Europa, sier David Nyland, porteføljeleder og president for Communications & Media Vertical i Volaris.

Salget av Powel Metering ble gjennomført den 31.12.2018. Det nye selskapet Avance Metering vil ha hovedkontor i Østersund, og ellers beholde de ansattes arbeidsplasser i Jönköping, Linköping, Göteborg, Stockholm, Trondheim og Gdansk. 

Ignition IEC crop

Ignition - Nå med IEC 61850 MMS Driver

IEC 61850 er en Ethernet-basert kommunikasjonsstandard som brukes i kraftindustrien. Standarden definerer en felles modell for sømløs automatisering i kraftsystemer.  

les mer...
Fortescue Henning Vellene_Egil Hogna crop

Norconsult prosjekterer nytt grønt ammoniakkanlegg for Fortescue Future Industries

Skal utvikle et produksjonsanlegg med en mulig kapasitet på 300 megawatt

Fortescue Future Industries har inngått avtale med Norconsult om prosjekteringen av et produksjonsanlegg for grønn hydrogen og grønn ammoniakk i Svelgen. Fortescue Future Industries (FFI), et datterselskap av det australske selskapet Fortescue, har besluttet at deres Holmaneset-prosjekt skal videreføres.

les mer...
Goodtech Hauge crop

Sterk avslutning på året for Goodtech

Vi har initiert mange endringer i 2022 for å rigge oss for fremtiden

Goodtech presenterer fredag 24. februar en god avslutning på året med solid marginvekst, og leverer i tillegg nok en strategisk viktig milepæl ved salget av organisasjonen på Åland. Konsernet rapporterer samtidig om en økning i EBITDA for den videreførte virksomheten fra 10,9 MNOK i 2021 til 28,9 MNOK i 2022 (+165%).

les mer...
963534188

Utvider partnerskap om nettverk og Edge computing

Skal bistå bedrifter med digital transformasjon

Kyndryl og Nokia har inngått en global treårsavtale om felles utvikling og leveranser av private LTE- og 5G-tjenester og Industri 4.0-løsninger. Selskapene skal blant annet etablere en innovasjons-lab i North Carolina i USA der det skal utvikles sikre løsninger og tjenester som konvergerer IT og OT for bedrifter.

les mer...