KUKA_Human-Robot-Collaboration crop

Må evalueres i forhold til brukstilfellene

Mennesker og roboter hånd i hånd: Fornuftig bruke av HRC-løsninger

Fra montering i bilindustrien til produksjon av elektroniske komponenter: Løsninger for menneske/robot-samarbeid (Human-Robot Collaboration (HRC)) blir stadig mer populære i moderne produksjon. Grunnene til denne endringen i produksjonshallene er blant annet ustabile markeder og stadig kortere livssyklus for produktene.

De som er handlekraftige og produserer fleksibelt og tilpasningsdyktig oppnår en konkurransefordel. HRC er en mulig løsning her. Men det gjelder ikke for alle typer prosesser. Bruk av HRC må evalueres i forhold til brukstilfellene, og løsningen må bedømmes i forhold til økonomisk levedyktighet.

Menneske/robot-samarbeid har et stort potensial - for den "riktige" bruken i hvert enkelt tilfelle. Den riktige prosessen blir fastlagt allerede i planleggings- og konseptfasen for anlegget. Her blir produksjonsprosessen undersøkt nærmere og spørsmålet om økonomisk effektivitet blir tatt hensyn til. I tillegg til de ergonomiske aspektene er tidsfaktoren et avgjørende kriterium: Hvor raskt kan HRC omstilles? Og når vil den betale seg? Hvis ting ligger godt til rette kan en HRC-løsning integreres i systemet.Sikkerheten spiller en avgjørende rolle her fordi man må sørge for at mennesker ikke utsettes for fare når de jobber med en robot.

Hastighet, kraft og radius for bevegelsen: roboten må ha mulighet til å rotere Rask og kraftfull: Hvis vi tenker på roboter i et industrielt nivå, utpeker disse to karakteristikken seg umiddelbart. Men de er ikke etterspurt for HRC-applikasjoner. Ved direkte samarbeid med mennesker må roboten ha andre karakteristikker. Ved eventuelle overhengende bevegelser må den utføre produksjonssteget med lavere hastighet og større sensitivitet, og kraftfulle bevegelser kan bare utføres hvis ingen settes i fare. Det er bare slik at risikoen for personskader kan utelukkes. Hvis en uventet kollisjon skulle inntreffe må roboten umiddelbart skifte til stopp-modus, og den kan ikke fortsette å arbeide før den mottar et "OK" fra mennesket, for eksempel i form av en ny berøring. Og naturligvis er roboten HRC-klar kun hvis endeffektorer, som for eksempel gripere eller andre verktøy som er påkrevd for prosessen, ikke har skarpe eller spisse former.

Sikkerheten først

"Know-how, erfaring og nøyaktig planlegging er essensielt for et vellykket samarbeid mellom mennesker og roboter, og for integrering av en HRC-applikasjon," sier Kim Reeslev, KUKA Country Manager Denmark & Baltic States. Det er mulige å finne applikasjonsscenarier, for eksempel i mindre automatiserte områder av bilindustrien eller andre industrier. For eksempel i monteringssektoren. Her kan roboten lette arbeidet for mennesket på en optimal måte. "Noen av kundene våre har allerede en vellykket bruk av løsninger med KUKA LBR iiwa i sine produksjonsprosesser".

Et annet bruksområde er kvalitetstesting. Men overalt må de spesifikke situasjonene vurderes individuelt og beskyttelse av operatørene må kunne garanteres: I samsvar med sikkerhetsstandardene i ISO 10218, de tekniske spesifikasjonene TS15066 og gjeldende maskindirektiver. Det er fordi produksjon kun er tillatt med CE-merking, ifølge gjeldende lovgivning.

CE-merking: Du klarer deg ikke uten

Validering av HRC-applikasjoner er en avgjørende prosess for integrering i et anlegg. Det er fordi visse standarder må overholdes ifølge lovgivning for at produksjon skal være tillatt: Fra risikovurdering til sikkerhetskonsept og validering og testing av all kollisjonscenarier, og det siste trinnet er CE-merking. Alle risikofaktorer må vurderes før, under og etter bruk av roboten, og CE-dokumentasjonen må utarbeides, inkludert en generell beskrivelse av roboten og bruken av den.

Dette innebærer: Når brukes den, når er den i hvilemodus og hvordan rengjøres den - bare for å nevne noen få punkter. Fordi det til syvende og sist er integratoren, eller kunden som har kjøpt roboten og installert den i sitt system, som er ansvarlig hvis CE-merking ikke foreligger. Kunden må sikre at applikasjonen er i samsvar med de aktuelle direktiver og lovverket.

Pepperl F191 crop

Økonomisk RFID-løsning med IO-Link og høy ytelse

F191 IO-Link er et helt nytt RFID Lese/skrivehode fra Pepperl+Fuchs med innebygd IO-Link kommunikasjon. Det nye Lese/skrivehodet er beregnet for leseavstander opp til 1 meter.

les mer...
Fortescue Henning Vellene_Egil Hogna crop

Norconsult prosjekterer nytt grønt ammoniakkanlegg for Fortescue Future Industries

Skal utvikle et produksjonsanlegg med en mulig kapasitet på 300 megawatt

Fortescue Future Industries har inngått avtale med Norconsult om prosjekteringen av et produksjonsanlegg for grønn hydrogen og grønn ammoniakk i Svelgen. Fortescue Future Industries (FFI), et datterselskap av det australske selskapet Fortescue, har besluttet at deres Holmaneset-prosjekt skal videreføres.

les mer...
Goodtech Hauge crop

Sterk avslutning på året for Goodtech

Vi har initiert mange endringer i 2022 for å rigge oss for fremtiden

Goodtech presenterer fredag 24. februar en god avslutning på året med solid marginvekst, og leverer i tillegg nok en strategisk viktig milepæl ved salget av organisasjonen på Åland. Konsernet rapporterer samtidig om en økning i EBITDA for den videreførte virksomheten fra 10,9 MNOK i 2021 til 28,9 MNOK i 2022 (+165%).

les mer...
Phoenix plug crop

Pluggforbindere for automatisert produksjon

Kan også velge fra et høyt antall individuelle merkinger

Den nye, krympebaserte ledning-til-kort-pluggforbinderserien Connexis for kabelkonfeksjoneringer fra Phoenix Contact optimaliserer automatisert produksjon og sørger slik for tempo og presisjon ved kretskortpluggforbindelsen.

les mer...