Maskiners elektriske utrustning - Maskintavler

 • mandag 20.mai kl. 09:00
 • Sluttidspunkt: 21.mai kl. 16:00
 • Sted: Quality Hotel Olavsgaard
 • Arrangør: Norsk Eltavleforening
 • Varighet: 2 dager

 • Pris: 9600,- kr
 • Medlemspris: 8500,- kr
 • Språk: Norsk
 • Info / påmelding

NEK EN 60204-1:2018 Maskinsikkerhet - Elektrisk utstyr i maskiner - Del 1: Generelle krav maskiner. Standarden er en revidert utgave av 2006 versjonen og kurset er oppdatert etter ny versjon som utkom 1. oktober 2018.

 • Maskin-, styrings- og automatikktavler i maskiner
 • Presentasjon av direktiver, forskrifter og normer
 • Retningslinjer og gjennomgang av NEK EN 60204-1:2018,  kapitel for kapittel med tilhørende eksempler

Lavspenningstavler og andre sammenbygninger av elektrisk utstyr i maskinstyringer skal i følge forskrift om maskiner AML544 oppfylle en rekke elektrotekniske forskrifter. Der slike krav til valg av elektrisk utførelse og løsninger blir ivaretatt av forskriften FEU og sikkerhetskravene i FEL og ved bruk av de harmoniserte standarder/normene EN 60204-1 og NEK 439. Ekomloven som trådte i kraft 1/1-2012 og de harmoniserte standardene for maskinentreprenøren/ leverandøren blir også belyst.

Del |