Levetidsstrategier 2021

22.09.21 - 23.09.21

- automatisering og digitalisering i et levetidsperspektiv

Levetidsstrategier 2021 er en arena for teknologer og ledere med interesse for automatisering og digitalisering i et levetids­perspektiv. Vi vil belyse utfordringene i å vurdere levetiden av automatiseringsanlegg i fremtidsrettet perspektiv med tilhørende strategier og beslutninger.

Dagens digitaliseringsprosjekter vil påvirke levetiden til våre operasjonelle systemer og tilhørende infrastruktur. Oppgraderingsprosjekter i anleggene kan medføre både positive og/eller negative konsekvenser – det viktigste er å være klar over risiko/oppside og håndtere dette på en god måte.

Del |