EH_Engineers_Choice crop

Unngår menneskelige feil og forbedrer prosessikkerheten og produktiviteten

Lesernes pris går til differansetrykkgiver

Deltabar PMD75B vinner pris under 2022 Engineers’ Choice Awards. I forbindelse med 2022 Engineers’ Choice Awards har leserne av det amerikanske industrimagasinet Control Engineering gitt differansetrykkgiveren Deltabar PMD75 fra Endress+Hauser en hederlig omtale i kategorien test og måling. Abonnentene lot seg imponere av instrumentets intelligente funksjoner, som kombinerer sikkerhet og produktivitet for å bygge en bro over til Industry 4.0 .

Trykk er en sentral måleparameter for å sikre kvaliteten på kjemiske reaksjonsprosesser. Innen kjemisk industri, olje- og gassindustrien og kraftverksindustrien er trykket i beholdere og rør også en viktig faktor for sikkerheten. Siden potensialet til Industry 4.0 ikke kan utnyttes fullt ut før sikkerheten er garantert, skaper dette ytterligere etterspørsel etter tester.

Sensorer er av sentral betydning her fordi de på en pålitelig måte skal kunne fange opp og koble prosessdata og videresende dem til høyere nivåer, en viktig faktor for forbedret og effektiv prosesskontroll.

PMD75B differansetrykkgiver tilhører den nye generasjonen Deltabar-instrumenter. PMD75B har robust design og kan betjenes med Endress+Hauser SmartBlue-appen via en sikker Bluetooth-tilkobling.

Denne muligheten er særlig nyttig når instrumentet er installert i vanskelig tilgjengelige områder av anlegget. Heartbeat-teknologi har verifiserings- og overvåkningsfunksjoner for å oppdage prosessuregelmessigheter som tette impulslinjer. Den smarte sikkerhetstilnærmingen unngår menneskelige feil og forbedrer prosessikkerheten og produktiviteten.

Engineers’ Choice Award

De årlige prisutdelingen Engineers' Choice Awards, som arrangeres av det amerikanske industrimagasinet Control Engineering, fremhever noen av de beste nye styrings-, instrumenterings- og automasjonsproduktene i 19 kategorier valgt av magasinets papir- og nettabonnenter. Abonnentene blir bedt om å velge produkter utfra evalueringskriterier som teknologisk fremskritt, service til industrien og markedsbetydning.

 

Mikro tunneler crop

Smart sensorsystem påviste mikroplast

Sensorbasert system for overvåkning av tunnelvaskevann

Smarte sensorer påviste mikroplast. – Viser at sensorer kan avdekke stoffer og miljøgifter de egentlig ikke kan måle, sier miljøgeolog Jørgen Engebretsen. Cautus Geo er et av Europas ledende teknologifirmaer innen automatisk overvåking av konstruksjoner, landområder, vann, klima og miljø.

les mer...
Goodtech Wacker crop

Goodtech oppgraderer vern- og kontrollanlegget til Wacker

Får ansvaret for engineering, prosjektering, innkjøp og montasje

I forbindelse med Wacker Chemicals Norway AS sine planer om å automatisere og overvåke verkets 132kV, 22kV og 6,6kV høyspentanlegg, har Goodtech inngått kontrakt på leveranse av kontrollsystem og nye vern. Kontrakten er i størrelsesorden 8 MNOK, og representerer et spennende prosjekt innen Goodtechs strategisk satsningsområde.

les mer...
EH_Cernay crop

Endress+Hauser åpner nytt anlegg i Frankrike

Vil primært bli brukt til produksjon av elektromagnetiske mengdemålere

For å møte den økende etterspørselen etter mengdemålere har selskapet åpnet et nytt produksjons- og kontorbygg. Endress+Hauser produserer mengdemålere i Cernay for levering til kunder over hele verden. "Cernay er et av selskapets raskest voksende anlegg og har allerede blitt utvidet ni ganger siden det startet driften i 1991," sier Matthias Altendorf, konsernsjef i Endress+Hauser-konsernet ved innvielsesseremonien for det nye produksjons- og kontorbygget.

les mer...
FG ATEX_IECEx-Certified_EncodersPosital crop

POSITAL Encodere - nå også ATEX/IECEx-sertifisering for sone 2/22

Sensorene er egnet for høypresisjonsapplikasjoner

POSITAL, som forhandles av FG-Tech, sin encoder familie IXARC er nå sertifisert ihht. ATEX/IECEx direktivene for Sone 2/22. Med denne sertifiseringen dekker POSITAL ytterligere applikasjoner innenfor olje- og gassinstallasjoner, kjemiske anlegg, trebearbeidingsoperasjoner og kornhåndteringsanlegg. Selve sertifikatet er utstedt av en tredjepart med spesiell kompetanse innen ATEX og IECEx testing og sertifisering.

les mer...