Elektriske busser, Ruter. Foto: Krister Sørbø, REDINK

Vanskelig å nå målene uten at transportsektoren elektrifiseres

Legger til rette for elektrisk transport

Norge når ikke klimamålene uten elektrifisering av transportsektoren. Dette krever løsninger og infrastruktur aktørene er enige om slik at man har forutsigbarhet. Norsk Elektroteknisk Komite har derfor etablert Eltransportforum for at aktørene skal ha en arena for diskusjon og felles løsninger.

Elektrisk transport må til

Landbasert transport står for 20 prosent av klimagassutslippene i Norge. Mens privatbilismen er i ferd med å bli elektrifisert har godstransport økt utslippene jevnlig de siste tretti årene. Skal Norge klare sin forpliktelse om å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030 må det gripes fatt i transportsektoren. Forumet vil arbeide bredt: Med tungtransport, elektrifisering på byggeplasser, i landbruket og etter hvert luftfart.

- Norge har forpliktet seg til tøffe endringer i utslipp av klimagasser. Det er vanskelig å se at vi kan klare dette uten at transportsektoren elektrifiseres. Forutsetningen for dette er at vi har en infrastruktur for lading og kommunikasjon på plass, som ikke er godt nok til stede i dag. NEK har derfor etablert Eltransportforum for å samle de berørte aktørene. Sammen skal vi finne løsninger som alle kan akseptere slik at transportsektoren kan elektrifiseres, forteller Leif T. Aanensen, administrerende direktør i NEK.

Eltransportforum

NEK er en nøytral organisasjon som har lang erfaring i å bringe aktører sammen og skape enighet. Blant annet har man tidligere etablert Elbilforum og Landstrømsforum, i tillegg til sitt ordinære standardiseringsarbeid. Eltransportforum er NEKs nye initiativ for å skape en arena for aktørene, som er berørt i en infrastruktur for lading av kjøretøy. Forumet vil vedta prinsippbeslutninger og gi innspill til både norsk og internasjonal standardisering.

-Skal 850.000 busser, lastebiler, varebiler, trailere og landbrukskjøretøy elektrifiseres må aktørene ha forutsigbarhet. En situasjon med flere ulike løsninger vil sparke beina under elektrifisering. Det er min påstand at elektrifisering får vi ikke til uten samhandling mellom interessentene og konsensus for løsninger. Skape konsensus er nettopp NEKs spisskompetanse, avslutter Aanensen. 

 

Goodtech Hauge crop

Goodtech leverer styringssystemer til nytt moderne renseanlegg i Hokksund med høye miljøambisjoner

Øvre Eiker kommune bygger nytt renseanlegg i Hokksund med utvidede renseegenskaper og har valgt NCC som entreprenør for utbyggingen. Goodtech bistår med programmering av styringssystemer, samt leveranse av elektrodokumentasjon, gassdetektorer og hardware med planlagt ferdigstillelse i løpet av 2025.

les mer...
Ignition IEC crop

Ignition - Nå med IEC 61850 MMS Driver

IEC 61850 er en Ethernet-basert kommunikasjonsstandard som brukes i kraftindustrien. Standarden definerer en felles modell for sømløs automatisering i kraftsystemer.  

les mer...
Knut Andreas Myklbust-Vårvang Lillehammer kommune crop

Lillehammer kommune stopper vannlekkasjer på drikkevannsnettet raskere med ny teknologi

Lillehammer kommune har fått et nytt verktøy i kampen mot lekkasjer på vannledningsnettet. Det nye systemet fra Guard Automation hjelper oss med å oppdage lekkasjer tidligere, og ikke minst med å avgrense lekkasjesøk, sier Knut Andreas Myklebust-Vårvang.

les mer...
CACTUS T bane crop

Overvåker T-banesporet på Lambertseter stasjon

Metoden som ble valgt gir en kontinuerlig overvåking av sporet

Cautus Geo overvåker T-banesporet på Lambertseter stasjon der OBOS skal bygge boliger. – Det handler om sikkerhet for reisende og togene, sier Svein-Ole Sjøtun i Sporveien. 200 sensorer er fordelt på 150 meter SAA-setningsslange og 3-aksiale tilt-sensorer. De overvåker hver minste endring på sporet. Slik har det vært siden desember.

les mer...