CEO_KUKA Nordic crop

Det føles veldig inspirerende å lede selskapet i denne tiden

Lederskifte for KUKA Nordic - digitalisering i fokus for den nye konsernsjefen

KUKA Nordic har gjort en utskiftning i stillingen som administrerende direktør. Tidligere salgssjef Joacim Lorentssontar et steg opp og tar over etter Jonas Glimdén - som igjen fortsetter innen KUKAs internasjonale organisasjon.

– Vi er i en ekspansiv æra for bransjen, med sterk digitalisering. Det føles veldig inspirerende å lede selskapet i denne tiden, sier Joacim Lorentsson.

I sitt nye oppdrag som administrerende direktør og klyngesjef (CEO Cluster Nordic & Russia) vil Joacim Lorentsson lede KUKAs virksomhet i Norden, Baltikum og Russland.

Ifølge Joacim Lorentsson vil digitaliseringen av industrien bli et stadig viktigere fokus for virksomheten.

– Å ha en dyp forståelse av hvordan man bygger digitale forretningsmodeller, bruker digital teknologi og bistår industrien med digitale løsninger som inkluderer roboter, blir stadig viktigere. Det er på dette feltet jeg selv har mine klareste styrker. I det perspektivet er KUKAs tilbud om virtuell igangkjøring akkurat riktig i tiden.

– Det er et sterkt konsept. Med det kan vi gjøre mye for å hjelpe kundene våre med å styrke deres konkurranseevne.

Et annet tydelig fokus for Joacim Lorentsson er markedene i Baltikum og Russland, som er ekspansive og vokser raskt.

– Jeg vil jobbe for å utvikle organisasjonen vår og lederteamet vårt gjennom hele klyngen, sier han.

Knut Ivar Helland

Beckhoff Automation AS øker staben i Ålesund

Bred erfaring vil komme godt med i den videre satsingen

Beckhoff Automation AS fortsetter veksten og ser et økende behov på Nordvestlandet, så derfor har vi valgt å utvide staben vår i denne regionen. Marius Nedrelid starter den 1. april i stillingen som Applikasjonsingeniør ved vårt avdelingskontor i Ålesund.

les mer...
NFEA Jostein crop

NFEA engasjerer trainee til å lede OPC UA forum

Jostein Våga Rygg er engasjert som prosjektleder for OPC UA forumet. Som en utadvendt og nysgjerrig person med en bachelorgrad i informasjonsteknologi og informasjonssystemer, og en nylig fullført mastergrad i informasjonssystemer fra Universitetet i Agder, Kristiansand, er det ingen tvil om at Jostein har mye å tilby en potensiell arbeidsgiver.

les mer...
Krohne nyansatt crop

Krohne Instrumntation styrker ledelsen, og satser mot det grønne skiftet

Krohne Instrumentation har den glede av å presentere Kjetil Rabba som er nyansatt hos oss. Han skal jobbe som Direktør forretningsutvikling innen det grønne markedet med fokus på nye prosjekter som hydrogen og biogass. Samt batteriproduksjon og Karbonfangst.

les mer...
Wago Sandberg crop

WAGO styrker IT kompetansen

Thomas Sandberg er ansatt for å hjelpe kundene våre finne morgendagens løsninger innen IT og nettverksløsninger.  Sandberg har 30 års IT-erfaring innen infrastruktur som servere, nettverk, virtualisering og sikkerhet.

les mer...