Krohne OPTIMASS 7400 crop

KROHNE OPTIMASS, Coriolis måleren som nå i over 20 år har målt tørrstoff på Norske renseanlegg

De første tørrstoffmålerne ble montert og satt i drift i slutten av 90-tallet. De er fortsatt i drift med like gode måleresultater i dag. KROHNE lanserte verdens første ett-rettløps Coriolis måler i 1994 og nå etter 4 generasjoner, og videre utvikling ser vi flere bruksområder av dette måleprinsippet.

Tørrstoff: I dag har vi passert 125 målere fordelt på 45 renseanlegg i Norge. Disse renseanleggene kan fortelle at de er meget fornøyde med KROHNE OPTIMASS, og at investeringen de har gjort har gitt full uttelling med tanke på optimalisert dosering av kjemikalier.

I 1999 gjorde vi en av de første installasjonene på mengde trykkslam til råtnetank. Dette var på FREVAR - renseanlegget på Øra. Med 1. generasjon rettløpsmåler MFM 480 G. Måleren er fremdeles i bruk på Øra.

På det samme renseanlegget finner man også trolig også en norsk rekord. Den samme installerte måleren (på bildet under) har målt TS på over 50%, Her er slammet så tørt så det kan ikke pumpes. Det må dermed skyves hydraulisk.

krohne Optimass 001 300.jpg

Suksessfaktorer:

 • Leveres ferdig konfigurert for avløpsslam. Kan enkelt finjusteres av brukeren selv
 • Den Coriolis rettløpsmåleren som har best målenøyaktighet av densitet på markedet. EGM Patent
 • Kombinasjon av målinger som densitet/ konsentrasjon (TS), temperatur, målt masse og beregnet volum
 • Ingen krav til rettstrekk
 • Lavt trykkfall gir stor målekapasitet. Ett rett rør
 • Ingen sensor som stikker inn i prosessen
 • Ingen fargepåvirkning fra slammet
 • Det trengs ingen spesialverktøy, pc-program eller avansert opplæring. Det eneste som trengs er prøveeksemplar fra lab

Andre applikasjoner for Coriolis OPTIMASS:

 • Mud/slam måling.
 • Drivstoffmåling, bunkersolje og diesel.
 • Konsentrasjonsmåling av kjemikalier.
 • Måling av diverse parameter i næringsmiddel som for eksempel, sukkerlake, syltetøy, saft, yoghurt , og liknende 

 

Om KROHNE:

KROHNE er en komplett leverandør av måletekniske løsninger for mengde, trykk, temperatur, nivå og analyse. Grunnlagt i 1921 med produksjon av VA metere. Hovedkontor i Duisburg, Tyskland og representert på alle kontinenter med ca 3700 ansatte. Fra vårt kontor i Moss utføres salg, teknisk support, landsdekkende service, lokalt varelager, kurs og opplæring.  KROHNE står for innovasjon og høy kvalitet og er blant de

Ignition IEC crop

Ignition - Nå med IEC 61850 MMS Driver

IEC 61850 er en Ethernet-basert kommunikasjonsstandard som brukes i kraftindustrien. Standarden definerer en felles modell for sømløs automatisering i kraftsystemer.  

les mer...
Knut Andreas Myklbust-Vårvang Lillehammer kommune crop

Lillehammer kommune stopper vannlekkasjer på drikkevannsnettet raskere med ny teknologi

Lillehammer kommune har fått et nytt verktøy i kampen mot lekkasjer på vannledningsnettet. Det nye systemet fra Guard Automation hjelper oss med å oppdage lekkasjer tidligere, og ikke minst med å avgrense lekkasjesøk, sier Knut Andreas Myklebust-Vårvang.

les mer...
CACTUS T bane crop

Overvåker T-banesporet på Lambertseter stasjon

Metoden som ble valgt gir en kontinuerlig overvåking av sporet

Cautus Geo overvåker T-banesporet på Lambertseter stasjon der OBOS skal bygge boliger. – Det handler om sikkerhet for reisende og togene, sier Svein-Ole Sjøtun i Sporveien. 200 sensorer er fordelt på 150 meter SAA-setningsslange og 3-aksiale tilt-sensorer. De overvåker hver minste endring på sporet. Slik har det vært siden desember.

les mer...
963534188

Utvider partnerskap om nettverk og Edge computing

Skal bistå bedrifter med digital transformasjon

Kyndryl og Nokia har inngått en global treårsavtale om felles utvikling og leveranser av private LTE- og 5G-tjenester og Industri 4.0-løsninger. Selskapene skal blant annet etablere en innovasjons-lab i North Carolina i USA der det skal utvikles sikre løsninger og tjenester som konvergerer IT og OT for bedrifter.

les mer...