IO i praksis 2016

04.04.16 - 05.04.16

Integrerte Operasjoner (IO) er en viktig del av driftsmodellen til oljeselskapene for å forbedre HMS, redusere vedlikeholdskostnader og for å øke produksjonen og utvinningen.

Omfattende samhandling mellom ulike disipliner, hav/land og med leverandører, er også en viktig del av IO-konseptet. IO innebærer omfattende bruk av sanntidsdata og ny teknologi for å støtte beslutninger knyttet til daglig drift. Målet med seminaret er å gi økt innsikt i og praktisk anvendelse av IO. Det legges vekt på å presentere konkrete eksempler på løsninger relatert til IO som er blitt implementert eller som er under implementering. Elektro- og automatiserings-leverandørene har nøkkelkompetanse for sikring av gode løsninger med hensyn til IO i utbyggingsprosjekter (faste og flytende). Ifea legger derfor fokus på disse temaer i seminaret.

Det blir besøk ved den nye hovedredningssentral i Stavanger, Forus
Målgruppe:
Seminaret retter seg mot alle som har befatning med automatiserte prosesser og maskinanlegg, deriblant - Drifts- og vedlikeholdsansvarlige for faste og flytende installasjoner - Personell engasjert i industriell IT - Produksjons- og driftpersonell involvert i IO - Premissgivere for utvikling av IO - Leverandører av utstyrs- og anleggsovervåkning og informasjonssystemer - Studenter og ansatte ved høgskoler og universiteter - Myndigheter