industrielt-5g--siemens-er-klare crop

Søkelyset har for første gang blitt rettet mot behov innenfor industrien

Industrielt 5G på fremmarsj

Innenfor teknologi er 5G et av de store samtaleemnene om dagen. I over 20 år har vi hatt tilgang på og benyttet trådløs teknologi, som Industrielt WiFi, radio og mobile nettverk (2G, 3G, 4G) i industrien Siemens har for eksempel levert løsninger for PROFISafe over WiFi de siste to tiårene, med stor suksess.

For rundt 40 år siden ble det første mobilnettet lansert. Hovedfokuset den gang var å muliggjøre og fremme bruk av mobile telefoner i det offentlige rom. Siden første versjon har teknologien utviklet seg med en ny generasjon, omtrentlig hvert tiende år (1G, 2G, 3G, 4G). 

Men for industrien har bruksområdet fortsatt bare vært preget av små steg og lite innovasjon for hver ny versjon. Med 5G er det nå håp om at ting vil endre seg. Under utviklingen av 5G standarden har søkelyset for første gang blitt rettet mot behov innenfor industrien. 

Siemens har vært en sterk pådriver og bidragsyter for dette, og har tatt en aktiv rolle i utviklingen av standarden som medlem i 3rd Generation Partnership Project (3GPP). 5G skal ikke bare være 4G med høyere båndbredde, det skal være noe mer. Tidlig i utviklingen satte de seg en visjon for 5G bestående av  tre hovedelementer: 

  • Høy båndbredde - Enhanced Mobile Broadband (eMBB) 
  • Høy tetthet av enheter - Massive Maschine Type Communications (mMTC) 
  • Lav latency - Ultra Reliable Low Latency Communications (URLLC)

Hovedmålet med eMBB er å dekke behovet for høye datahastigheter i mobile applikasjoner. Et typisk eksempel innenfor konsummarkedet er det økende behovet for strømming av musikk og video, av høy kvalitet, til smarttelefoner. I industrien ser man blandt annet for seg at tilgang til høyere datahastigheter vil gi nye muligheter innenfor fjerntilgang og assistert arbeid. For eksempel vil man i større grad kunne benytte teknologi som utvidet virkelighet (AR), for å støtte ingeniører direkte i felten.

Massive Machine Type Communications gir mulighet til å koble til et stort antall enheter innenfor et lite geografisk område. Dette støtter opp under videreutviklingen av IoT og IIoT konsepter, for eksempel i et fremtidig prosessanlegg hvor man kan se for seg at en stor del av sensorene kan være tilkoblet via 5G. 

Det meste spennende elementet i 5G visjonen for industrien er kanskje URLLC. Høy pålitelighet i kombinasjon med og lav tidsforsinkelse vil gi nye muligheter innenfor mobilitet og trådløs sammenkobling av krevende industrielle applikasjoner som roboter, AGV, sikkerhetsapplikasjoner osv. 5G vil definitivt gi nye mulighet og mye av lovnadene rundt 5G er reelle. 

 

Fiskal-kalibrering crop

Korrekte målinger er lønnsomt

Målefeil på 0,3 prosent kan dette utgjøre et års tap på hele 1 milliard kroner

Hver dag strømmer enorme mengder olje og gass gjennom diverse produksjons- og salgskanaler. En måleusikkerhet på 0,3% er det maksimale som tillates per i dag ifølge Oljedirektoratets forskrift om fiskal kvantumsmåling av olje og gass. Dette kan virke ekstremt nøyaktig, men når det er store verdier i spill blir også konsekvensene ved tilsynelatende små avvik dyre.

les mer...
Phoenix Pia crop

Phoenix Contact rekrutterer internt til nyopprettet salgsrolle

Har tidligere jobbet med salg og kundeservice

Phoenix Contact AS har gleden av å ønske Pia Martinsen velkommen i en nyopprettet rolle som Sales Coordinator. Phoenix Contact er i vekst og vi ser behovet for en koordinerende rolle i salgsavdelingen. Stillingenskalbidra inn i teamet med salgsstøtte, og sørge for god flyt innad i avdelingen og eksternt mot kunder, samt bidra til økt kundetilfredshet.

les mer...
Danfoss optimalisere crop

Oppnå store energibesparelser

Kan også tilby grunnleggende opplæring

Det er mulig å oppnå høyere energibesparelser og få mest mulig ut av en frekvensomformere installasjon. Brukerne kan faktisk oppnå opp til 20 prosent årlig energibesparelse helt fra første oppstart med DrivePro® Start-up fra Danfoss

les mer...
Pepperl Siv-reduced crop

Ny ansettelse i Pepperl+Fuchs AS

Siv Dahl er nylig ansatt på ordrekontoret på Pepperl+Fuchs AS i Porsgrunn. Hun overtar jobben etter Kari Glenna som går av med pensjon etter hele 47 år i samme jobb og i samme firma. Det er en imponerende karriere for Kari som nå går mot slutten. Vi vet Kari har mange venner der ute som kommer til å savne henne

les mer...