Process Ijinus crop

Ijinus har vært en foregangsbedrift når det gjelder IIoT

Ijinus, ny instrumentleverandør i det norske markedet

Været endrer seg, nedbør kommer oftere og i større mengder. I takt med klimaendringene øker også behovet for en mer bærekraftig overvåking av vannkvalitet og flomovervåking/varsling i fjorder, elver, vassdrag, grunnvann og nedbørsmåling.

Kravet til å ta være på miljøet øker i takt med klimaendringene. Nå kan Process Partner levere trådløse sensorer, dataloggere, telemetri instrumentering for å overvåke hendelsene i samarbeid med sin nye leverandør Ijinus.

De økte nedbørsmengdene setter også et betydelig press på våre vann og avløpssystemer – med Ijinus på laget kan vi nå tilby løsninger til overvåking og diagnostisering av flow, vannhastighet, overflow, nivå, trykkmåling i kummer og drikkevann, vannkvalitet, overvann/spillvann/avløpsvann samt H2S overvåking.

Ijinus tilbyr også instrumentering for prosessindustrien og akvakultur/landbruk: prosesslogging, nivåmåling i tanker, siloer, lagertanker, temperaturovervåking, avfallsmonitorering for å nevne noe.

Ijinus har vært en foregangsbedrift når det gjelder IIoT (Industrial Internet of Thing) i flere år, og er stadig i utvikling med nye spennende produkter. Process Partner er glad for å ha fått Ijinus med på laget og kan tilby deres veletablerte og også patenterte løsninger her i Norge nå.

Ignition IEC crop

Ignition - Nå med IEC 61850 MMS Driver

IEC 61850 er en Ethernet-basert kommunikasjonsstandard som brukes i kraftindustrien. Standarden definerer en felles modell for sømløs automatisering i kraftsystemer.  

les mer...
Knut Andreas Myklbust-Vårvang Lillehammer kommune crop

Lillehammer kommune stopper vannlekkasjer på drikkevannsnettet raskere med ny teknologi

Lillehammer kommune har fått et nytt verktøy i kampen mot lekkasjer på vannledningsnettet. Det nye systemet fra Guard Automation hjelper oss med å oppdage lekkasjer tidligere, og ikke minst med å avgrense lekkasjesøk, sier Knut Andreas Myklebust-Vårvang.

les mer...
CACTUS T bane crop

Overvåker T-banesporet på Lambertseter stasjon

Metoden som ble valgt gir en kontinuerlig overvåking av sporet

Cautus Geo overvåker T-banesporet på Lambertseter stasjon der OBOS skal bygge boliger. – Det handler om sikkerhet for reisende og togene, sier Svein-Ole Sjøtun i Sporveien. 200 sensorer er fordelt på 150 meter SAA-setningsslange og 3-aksiale tilt-sensorer. De overvåker hver minste endring på sporet. Slik har det vært siden desember.

les mer...
963534188

Utvider partnerskap om nettverk og Edge computing

Skal bistå bedrifter med digital transformasjon

Kyndryl og Nokia har inngått en global treårsavtale om felles utvikling og leveranser av private LTE- og 5G-tjenester og Industri 4.0-løsninger. Selskapene skal blant annet etablere en innovasjons-lab i North Carolina i USA der det skal utvikles sikre løsninger og tjenester som konvergerer IT og OT for bedrifter.

les mer...