Goodtech Wacker crop

Får ansvaret for engineering, prosjektering, innkjøp og montasje

Goodtech oppgraderer vern- og kontrollanlegget til Wacker

I forbindelse med Wacker Chemicals Norway AS sine planer om å automatisere og overvåke verkets 132kV, 22kV og 6,6kV høyspentanlegg, har Goodtech inngått kontrakt på leveranse av kontrollsystem og nye vern. Kontrakten er i størrelsesorden 8 MNOK, og representerer et spennende prosjekt innen Goodtechs strategisk satsningsområde.

Goodtech får ansvaret for engineering, prosjektering, innkjøp og montasje av kontrollsystem og nye vern i prosjektet som starter i løpet av sommeren 2022, og skal stå ferdig våren 2023.

«I forbindelse med oppgradering av høyspentanleggene ved Wacker Holla Metall må kontrollanlegget automatiseres og utvides/bygges om. Wacker valgte Goodtech til dette oppdraget pga. løsning, pris, kompetanse og fleksibilitet, i tillegg til selskapets høye sikkerhetsintegritet. I driftsfasen har vi erfart at Goodtech er tett på med god oppfølging, og deres nærhet til anlegget også har vært en viktig faktor i valg av leverandør», uttaler Petter Bakken, elektrosjef hos Wacker Holla.

Konsernsjef Margrethe Hauge understreker

«Vi har jobbet tett sammen med Wacker Chemicals Holla i flere prosjekt og har god erfaring med samarbeidet. Det er svært gledelig at de igjen velger Goodtech! Vi ser frem til å gjøre en god leveranse innen våre kjerneområder sammen med teamet i Wacker Chemicals, som vi opplever som en innovativ og fremoverlent partner».

Eaton iPC crop

Eaton med nye, kraftige PC-er med berøringsskjerm for bruk i krevende industri- og prosessmiljøer

Energistyringsselskapet Eaton har lansert neste generasjons fleksible PC-er med berøringspaneler fra den populære XP500-serien – som lar brukerne utføre en rekke kontroll- og visualiseringsoppgaver. XP-504-serien består av kraftige industri-PC-er med et moderne, slankt design som gjør det enkelt å bruke dem effektivt for de mest krevende visualiserings- og kontrolloppgavene.

les mer...
AMNYTT 05 2022 kolasj crop

AMNYTT 05 2022 er publisert

Norsk industri går bra. De aller fleste av AMNYTTs kontakter melder om positive resultater i 2020, 2021, og også så langt i år. Men usikkerheten er stor. Internasjonalt er det en klar trend i å ta produksjon hjem, eller benytte underleverandører som geografisk er på samme kontinent. Problemene med lange og usikre leveringskjeder gir nå utslag i bedriftenes leveringsdyktighet og økonomisk resultat.

les mer...
Parker trykksensor crop

Parker Hannifin introduserer ny SensoControl-trykksensor, SCP04, for hydrogenbruksområder

Utformet for å oppfylle de kjemiske og fysiske kravene i hele hydrogenlivssyklus

Parker Hannifin, verdensledende innen bevegelses- og styringsteknologier, kunngjør lanseringen av den nye SensoControl® SCP04-trykksensoren for hydrogenbruksområder. Med denne nyeste utviklingen følger Parker sin strategi for å utvikle produkter for nye markeder og fremtidige bruksområder.

les mer...
EH PromassQ300_DN150-250_Alu crop

Proline Promass Q 300/500 med smart 4-rørsteknologi

Svært nøyaktig måler ved depotoverføring og fiskal måling

Gir maksimal nøyaktighet ved lasting, lossing og transport av hydrokarboner i olje- og gassindustrien. På verdensbasis produseres, transporteres, lagres og selges det hver dag over 90 millioner fat råolje, naturgass og raffinerte hydrokarboner til sluttkundene.

les mer...