Holla Goodtech crop

Goodtech og Wacker Chemicals fortsetter transformasjonen på Holla

Wacker Chemicals Norway AS har nylig valgt Goodtech til å gjennomføre oppgradering av kraftforsyning, samt kompensering og filtrering av strøm på sitt anlegg på Holla Industripark. Oppgraderingen muliggjør en fremtidig økning i effekt på ovn 4, samt fornyelse av all elektrisk utrustning, forbedret instrumentering, visualisering og kontroll av bryterne sammenlignet med dagens løsning. 

Løsningen skal øke evnen til å utnytte ren energi på Wacker Chemical sitt anlegg og minimere effekttap.

Kontrakten er i størrelsesorden 27 MNOK, og innebærer ansvar for engineering, prosjektering, innkjøp og commissioning i prosjektet som forventes ferdigstilt sommeren 2025.

Wacker Chemicals Norway AS har samtidig signert service- og supportavtale med Goodtech som innebefatter alle verkets vern- og kontrollanlegg.

"Wacker Chemicals har i mange år samarbeidet med Goodtech og opplever selskapet som en forutsigbar partner som forstår våre transformasjonsbehov og evner å løse disse på en effektiv og god måte", sier Torbjørn Halland, Administrerende direktør hos Wacker Holla.

Konsernsjef Margrethe Hauge understreker videre:

"Det er med stor glede vi har blitt valgt som partner for dette spennende prosjektet, som ikke bare vil styrke kraftforsyningen til ovn 4, men også legge grunnlaget for fremtidig vekst og digitalisering hos Wacker. Vårt nære samarbeid med Wacker Chemicals Holla de siste årene har gitt oss verdifull innsikt i deres drift og behov, og det er ekstra gledelig at de på nytt velger Goodtech som sin samarbeidspartner for å fortsette med sin effektivisering av driften."

2397698655

Enny inngår digitaliseringssamarbeid med Guard Automation

Enny hjelper borettslag og næringsbygg med solceller. Nå får de hjelp av det norske teknologiselskapet Guard Automation med å samle data fra ulike solcelleanlegg inn i én plattform.

Phoenix lysstyring crop

Strømforsyning for bygningsautomatisering: Forsyne og lade opp via USB

Strømforsyningene STEP Power fra Phoenix Contact er tilpasset behovene i moderne bygningsautomatisering. Via USB-tilkoblingen forsyner de både Smart Meter Gateways, Raspberry Pis og andre Smart Home-komponenter. De kan også brukes for rask opplading av mobilt sluttutstyr og andre 5 V forbrukere.

JFK krympe crop

Bedre ergonomi med et mindre krympeverktøy, - for ledere og kabler opptil 2,5 mm2

PZ 2.5 S - Den enkleste måten å krympe på, - og det minste, profesjonelle krympeverktøyet for endehylser. I styringsskap finnes det ledninger med forskjellig tverrsnitt, som er utstyrt med endehylser. i 90% av tilfellene er gjennomsnittlig tverrsnittsområde på ledningene 2,5 mm² og mindre.

Schneider GFS crop

Banebrytende innen håndtering av elektro- og automasjonssystemer

Schneider Electric lanserer EcoConsult konsulenttjenester. Gjør anlegg mer stabile, effektive og bærekraftige. EcoConsulttjenestene leveres av et nordisk rådgiverteam som er dedikert til revisjon, evaluering og kartlegging av elektro- og automasjonsutstyr/-systemer. De benytter både ekspertise og banebrytende programvare med digital tvilling-teknologi.