Goodtech Packaging TrakSYS crop

TrakSYSTMpasser derfor godt inn i vår portefølje av smarte løsninger

Goodtech fortsetter å drive frem neste generasjons konkurransekraft til det nordiske markedet

Goodtech har lang erfaring som et av Nordens ledende kompetansehus for industriell automatisering, robotisering og digitalisering, og jobber aktivt med verdifulle partnere i hele verdikjeden for å ekspandere den markedsposisjonen.

Som et ledd i konsernets kompetanse på MES-systemer er vi derfor stolte av å kunne presentere Parsec Automation Corp. som strategisk partner med deres TrakSYSTM MES-platform.

MES er bindeleddet mellom maskiner og annen fysisk operasjonell produksjonsvirksomhet, og det digitale. Produksjonsbedrifters data- og operasjonsstyring samles på én plass – fra datainnsamling, produksjonsplanlegging, og utstyrseffektivitet (OEE), til kvalitetshåndtering og sluttføring. MES åpner på den måten for kontinuerlig overvåkning, sporing, dokumentering og kontroll av produksjonsprosessen – fra inputfaktor og råvare til salgbart produkt. MES blir på den måten også bindeleddet mot kundens ERP-system og digitale analyseflate, som får kontinuerlig innsikt i detaljene ute i produksjonen, uansett lokasjon eller digital modenhet.

Siden første leveranse til aluminiums- og fiskeforbransjene i 1996 har Goodtech både utviklet og levert egne MES-systemer for nordisk industri. På samme måte som med konsernets strategi innenfor andre systemer som SCADA; hvor markedets ledende plattformer og kundens ønskede løsning skal kunne leveres uavhengig av utvikler, har Goodtech valgt å videreutvikle sitt tilbud sammen med markedets beste partnere på området.

Dette er i tråd med FN sitt bærekraftsmål nummer 17 som står spesielt sentralt i Goodtech sin strategiske re-posisjonering, hvor spissing av egen kjernekompetanse – komplettert av sterke løsningspartnere, er et nøkkelkriterium for å kunne fortsette å levere konkurransekraft til våre kunder. Konsernsjef Margrethe Hauge i Goodtech ASA kommenterer: “Goodtech tilbyr innovative løsninger på noen av de mest utfordrende problemene industrien hver dag håndterer. Våre kunder etterspør systemer som kan håndtere, prosessere, gi tilgang til og presentere sanntidsdata som beslutningsgrunnlag for alle typer industri. TrakSYSTMpasser derfor godt inn i vår portefølje av smarte løsninger for nordisk industri, og vi er veldig glade for å presentere TrakSYS som del av vårt tilbud om økt konkurransekraft til å våre kunder”.

Til å lede arbeidet med kompetansebygging og utvikling i TrakSYS-platformen i Goodtech er en av konsernets ledende automasjonsingeniører og tidligere regionsdirektør Håkon Langdal hentet inn for å lede satsningen og samarbeidet:

“TrakSYSTM er en svært annerkjent industriløsning internasjonalt, og er neste generasjons MES-system designet for å gi industribedrifter tilgang til sanntidsdata om alle sine operasjoner. Funksjonaliteten er modulbasert og åpner for at Goodtech kan løse industribedrifters effektiviseringsbehov i den takten behovene oppstår”, kommenterer Langdal.

 

Ignition IEC crop

Ignition - Nå med IEC 61850 MMS Driver

IEC 61850 er en Ethernet-basert kommunikasjonsstandard som brukes i kraftindustrien. Standarden definerer en felles modell for sømløs automatisering i kraftsystemer.  

les mer...
Fortescue Henning Vellene_Egil Hogna crop

Norconsult prosjekterer nytt grønt ammoniakkanlegg for Fortescue Future Industries

Skal utvikle et produksjonsanlegg med en mulig kapasitet på 300 megawatt

Fortescue Future Industries har inngått avtale med Norconsult om prosjekteringen av et produksjonsanlegg for grønn hydrogen og grønn ammoniakk i Svelgen. Fortescue Future Industries (FFI), et datterselskap av det australske selskapet Fortescue, har besluttet at deres Holmaneset-prosjekt skal videreføres.

les mer...
Goodtech Hauge crop

Sterk avslutning på året for Goodtech

Vi har initiert mange endringer i 2022 for å rigge oss for fremtiden

Goodtech presenterer fredag 24. februar en god avslutning på året med solid marginvekst, og leverer i tillegg nok en strategisk viktig milepæl ved salget av organisasjonen på Åland. Konsernet rapporterer samtidig om en økning i EBITDA for den videreførte virksomheten fra 10,9 MNOK i 2021 til 28,9 MNOK i 2022 (+165%).

les mer...
963534188

Utvider partnerskap om nettverk og Edge computing

Skal bistå bedrifter med digital transformasjon

Kyndryl og Nokia har inngått en global treårsavtale om felles utvikling og leveranser av private LTE- og 5G-tjenester og Industri 4.0-løsninger. Selskapene skal blant annet etablere en innovasjons-lab i North Carolina i USA der det skal utvikles sikre løsninger og tjenester som konvergerer IT og OT for bedrifter.

les mer...