Fortuem batterier crop

Imøtekommet økende etterspørselen og gjenvinner litium, nikkel, kobolt og mangan

Fortum investerer i et nytt og moderne gjenvinningsanlegg for elbilbatterier

Anlegget, som skal bygges i Finland, kan gjenvinne sjeldne metaller fra norske elbilbatterier og bidra til mer bærekraftig europeisk batteriproduksjon. Fortum utvider kapasiteten for gjenvinning av elbilbatterier, og skal bygge et nytt og moderne gjenvinningsanlegg i Harjavalta i Finland. Dette vil øke Fortums gjenvinningskapasitet betydelig.

Det nye anlegget forventes å være i drift i 2023, og vil gjøre det mulig å resirkulere sjeldne metaller fra gamle elbilbatterier. Det vil også gjøre Fortum i stand til å resirkulere mesteparten av de utgåtte elbilbatteriene i Europa.

Elbilbatterier spiller en nøkkelrolle i overgangen til et utslippsfritt energisystem. Med den raske elektrifiseringen av transportsektoren og økt fokus på fornybare energikilder forventes etterspørselen etter litiumionbatterier å vokse fremover. Dette vil øke behovet for de sjeldne metallene som brukes i produksjonen av batteriene. Fortums nye gjenvinningsanlegg vil bidra til å imøtekomme den økende etterspørselen og gjøre det mulig å gjenvinne litium, nikkel, kobolt og mangan på en bærekraftig måte. Disse metallene er alle avgjørende for produksjonen av nye elbilbatterier.

«Fortum jobber for en grønnere fremtid ved fortsette å investere i hydrometallurgiske gjenvinningsanlegg. Det nye anlegget vil ha innvirkning i hele Europa, da det vil være det største anlegget i markedet av sitt slag. Etter hvert som elektrifiseringen av transporten øker, blir råvaregapet som bilindustrien står overfor en alvorlig utfordring. Det nye anlegget vårt vil derfor både støtte de eksisterende europeiske økosystemene for batteriproduksjon, men også hjelpe hele industrien med å produsere mer bærekraftige batterier i Europa,» sier visepresident Kalle Saarimaa i Fortum Recycling & Waste.

Fortum Recycling & Waste tar et viktig skritt for å bli Europas beste aktør innen resirkulering av elbilbatterier. Selskapet har nylig fått eksporttillatelser til å frakte batterier fra både Norge og Sverige til gjenvinningsanlegget i Finland

Fortum driver for tiden et hydrometallurgisk pilotanlegg i industriell skala i Harjavalta. Der brukes en kombinasjon av mekaniske og hydrometallurgiske teknologier for å resirkulere batteriene på en bærekraftig måte og med lavest mulig karbonutslipp. Elbilbatteriene blir først demontert og behandlet gjennom en mekanisk prosess ved Fortums fabrikk i Ikaalinen. Deretter blir batteriets svarte masse, som inneholder sjeldne metaller, samlet opp og ført til Harjavalta for hydrometallurgisk prosessering.

Morrow Batteries products crop

Morrow og Optimeering skal utvikle AI-drevet software

Kraftproduksjonen må til enhver tid tilpasses forbruket

Det norske cleantech-selskaper Morrow Batteries ASA (Morrow) og Optimeering AS har undertegnet en intensjonsavtale om sammen å utvikle AI-drevet automasjonsprogramvare for kortsiktige kraftmarkedsoperasjoner.

les mer...
AMNYTT 01 2023 kolasj crop

AMNYTT 01 2023 er publisert

Endelig er det offentlig fastslått at det grønne skifte vil kreve med elektrisk kraft enn dagens system kan produsere. En rekke fagfolk og representanter har i lang tid etterlyst økt satsing på produksjon av elektrisk kraft her i landet. 

les mer...
FORSYNINGSSIKKERHET crop

Forsyningssikkerhet avgjørende for å lykkes med elektrifisering av Norge

Har utarbeidet tre råd for hvordan man kan sikre kontroll på forsyningssikkerhet

Sjefforsker Gerd Kjølle i SINTEF mener vi må ligge i forkant på forsyningssikkerhet for å lykkes med elektrifisering av Norge. Digitalisering av kraftsystemet vil bidra til viktige løsninger.

les mer...
PROpartner---Kompetanse_m crop

JFKnudtzen blir Weidmüller PROpartner

Vil forenkle planlegging, forenkle produksjon, forenkle ‘klar-til-installasjon’

Hvilken verdi gir dette kundene til PROpartner distributøren. JFKnudtzen tilbyr bred kompetanse, for å gi kunden de beste løsningene på behovene.

les mer...