Formkrav og vedlikehold i tavler – prinsipper og praktiske løsninger

  • tirsdag 15.mars kl. 09:00
  • Sluttidspunkt: 15.mars kl. 16:00
  • Sted: Online
  • Arrangør: Tavleforeningen
  • Varighet: 1 dag

  • Pris: 2100 kr
  • Medlemspris: 1900 kr
  • Språk: Norsk
  • Info / påmelding

Informasjon

Normserien NEK 439 er grunnleggende for all tavleproduksjon. Normen beskriver både obligatoriske krav og tilleggsløsninger som er valgfrie tilvalg som kan besluttes etter risikovurdering for det aktuelle prosjektet. Innvendige skiller i tavler (Form) er eksempel på valgfrie løsninger som må avtales mellom kunde og tavleprodusent.

Informasjon om nødvendig vedlikehold er et eksempel på obligatorisk krav i tavlenormen. Det er Tavleprodusentens ansvar å formidle informasjon om nødvendig vedlikehold.

Del |